Yaratılış 11:30

Saray kısırdı; çocuğu yoktu.

Aslında hem Avraam hem Sara, işleve sahip olan üreme organlarına sahip olmadan doğmuşlardı. Tora bize bu bilgiyi vermektedir ki, Yitshak’a sahip olmalarının -bunun yanında o zamanda Sara doksan yaşındaydı- ne kadar büyük bir mucize olduğunu anlayalım.

Eğer Tora bizi sadece Saray’ın kısır olduğu konusunda bilgilendirmek isteseydi, “çocuğu yoktu” ifadesini eklemesine gerek yoktu. Bu, Sara’nın rahmi olmadan doğduğunu öğretir. Tora, “çocuğu yoktu” dediğinde, bir çocuğu taşıyabilecek rahme sahip olmadığı anlamına gelir.5

Kolayca hesaplanabildiği gibi, Sara doğduğunda Aran sekiz yaşındaydı. Avraam, Nahor’dan bir yaş büyüktü, çünkü; Avraam ilk olarak doğmuş, sonra Nahor ve son olaran Aran doğmuştu. Bu nedenle Avraam’ın Aran’dan iki yaş büyük olduğunu görürüz. Sara, Avraam’dan on yaş küçük olduğuna göre, Sara’nın Aran sekiz yaşındayken doğmuş olması gerekir.6 Haran yedi yaşındayken başka bir kızı doğmuştu. Bu, amcası Nahor ile evlenen Milka’ydı.7

NOTLAR:

5. Yevamot, Bölüm 6. Karşılaştır. Zohar, Ş’lah.

6. Sanhedrin, Bölüm 8.

7. Yafeh Toar, sayfa 233; Toledot Yitshak 20.