Yaratılış 11:26-29

BÖLÜM 18

 

Terah, Avram’a, Nahor’a ve Aran’a baba olduğunda 70 yaşındaydı. Bunlar Terah’ın soyudur: Terah, Avram’a, Nahor’a ve Aran’a baba oldu. Aran’ın bir oğlu oldu – Lot. Aran, babası Terah henüz hayattayken, doğduğu yer olan Ur Kasdim’de öldü. Avram ve Nahor evlendiler. Avram’ın eşinin adı Saray’dı. Nahor’un eşinin adı Milka’ydı. [Milka,] Aran’ın – ki Milka ve Yiska’nın babasıdır – kızıydı.

 

İkinci On Nesil

    Yaşadığı yıllar Baba olduğu yaş Öldüğü yaş
  Noah 1056-2006 500 950
1 Şem 1558-2158 100 600
2 Arpahşad 1658-2096 35 403
3 Şelah 1693-2126 30 433
4 Ever 1723-2187 34 464
5 Peleg 1757-1996 30 239
6 Reu 1787-2026 32 239
7 Serug 1819-2049 30 230
8 Nahor 1849-1997 29 148
9 Terah 1878-2083 70 205
10 Avraam 1948-2123   175

 

Terah’ın Çocukları

 

Dokuzuncu nesil, 1878 yılında (M.Ö. 1883) doğan Terah’tı. Madeni para üzerine çeşitli şekiller ve yazılar damgalama yöntemi keşfetti. Ayrıca putperest rahiplerin en büyüğüydü.1

 

Terah 70 yaşına geldiğinde, üç oğlu vardı, Avram [daha sonra Avraam adını aldı], Nahor ve Aran. [Onuncu nesil Avraam, bu nedenle 1948 yılında (M.Ö.1813) doğdu.]

 

Aran sekiz yaşındayken, çok güzel bir kızı oldu [Saray].2 1958 yılında (M.Ö.1803) doğdu ve saha sonra Sara adını aldı.

 

Tora’da Sara, Yiska (יִסְכָּה) olarak adlandırılır. Bunun nedeni şudur: O kadar güzeldi ki, herkes onun güzelliğine bakıyordu [İbranice (סָכָה) Saka]3  Dünya’nın en güzelleri dahi Sara’ya kıyasla maymun gibi kalıyordu.

 

Yiska olarak adlandırılmasının başka bir nedeni vardı; o bir peygamberdi ve ilahi ilham ile geleceğe bakabiliyordu (Saka).4

 

Böylece Avraam yeğeni olan Sara ile evlendi.

 

NOTLAR:

  1. Şalşelet HaKabbalah.
  2. Yalkut
  3. Raşi; Taanit; Bava Metzia.
  4. Bereşit Rabba; Raşi