Yaratılış 11:10-11

BÖLÜM 10

 

Bunlar Şem’in kuşaklarıdır: Şem 100 yaşındayken bir oğlu oldu – Arpahşad; Tufan’dan iki yıl sonra. Şem, Arpahşad doğduktan sonra 500 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.

 

Bu kısa bölümler Noah’tan Avraam’a kadar olan on nesli kaydetmektedir.1

 

Tora’nın bu soy ağacını vermesinin nedeni, dünyanın Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu bize öğretmek, bazı filozofların dünyanın her zaman var olmuş olduğu fikrini çürütmektir. Bu soy tarihçesinden Avraam’ın Noah’ı tanıdığını öğreniriz. Avraam, Tufan hikayesini Noah’tan bizzat duymuş olduğu biçimde oğullarına aktarmıştır. Noah ayrıca, kendi büyükbaba ve büyükannesinden duymuş olduğu Adam’ın hikayesini Avraam’a anlatmıştır. Yitshak ve Yaakov da Şem’i tanımışlar; ondan tüm Tufan hikayesini ve gemide neler olduğunu duymuşlardır. Yaakov tüm bunları çocuklarına anlatmıştır. Bu yol ile, yaratılışa kadar uzanan doğrudan bir gelenek vardır.2

 

Şimdi, Noah’tan sonraki on nesli sıralamaya başlıyoruz. İlk olarak yaratılıştan sonraki 1558 yılında (M.Ö. 2203) doğmuş olan Noah’ın oğlu Şem gelir. 600 yıl yaşamış ve 2158 yılında (M.Ö. 1603) ölmüştür.

 

NOTLAR:

  1. Avot 5.
  2. Ramban.