Yaratılış 11:5

Tanrı, insanoğullarının inşa ettikleri şehri ve kuleyi görmek için indi.

 

Bunu anlamak çok zor görünebilir. Tanrı’nın görkemi tüm evreni doldurur, Peygamber’in söylediği gibi, “Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor” (Yeşaya 6:3). Öyleyse Tanrı, neden Kule yapıcılarının ne yaptığını görmek için fiziksel dünyaya inmek zorundaydı?

 

Tanrı, bunu tüm hakimlere ve yetkililere önemli bir dersi öğretmek için yapmıştır: Yargılamak için acele etmemeleri. Davalının savunmasını etraflıca incelemeden ve olaya şahsen tanık olmuş kadar dava ile içli dışlı olmadıkça davalıyı cezalandırmamalılardır. [Tora bu nedenle, sanki Tanrı’nın Kendisi sahayı bizzat ziyaret etmiş gibi yapıcıları incelemesinin tam olduğu bilgisini bize vermektedir.]22

 

Aynı nedenle, Yaratılış Kitabı’nın ilk bölümünde, Tora, “Tanrı, iyi olduğunu gördü” ifadesini birkaç kez tekrarlamaktadır. Tanrı geleceği biliyor olmasına ve onu yapmadan önce yaratılışın iyi olacağının tam olarak bilincinde olmasına rağmen, onu görene kadar bu ifadeyi kullanmamıştır. Buradan, bir kişinin olayları dikkatlice incelemeden varsayımda bulunmaması gerektiğini öğreniriz.23

 

NOTLAR:

  1. Tanhuma; Raşi.
  2. Zohar Hadaş, sayfa 13.