Yaratılış 11:2

[İnsanlar] Doğudan göç ederlerken, Şinar topraklarInda bir vadi buldular ve orada yerleştiler.

 

Tanrı ve Avraam’a olan saygısızlıkları nedeniyle bu insanlar Tanrı’dan ayrıldılar. Tanrı’nın her şeye gücü yeten olduğuna inanmadıklarını ve bu nedenle O’nun buyruklarına uymayacaklarını söylediler. Ayrıca, ne İlahi ödül ve cezaya ne de ölümden sonraki yargıya inandıklarını söylediler.

 

Tora bu nedenle, “Doğudan göç ettiler” demektedir. Burada coğrafi bir göçten bahsediliyor olamaz, çünkü; kule zaten doğuda inşa edilmişti. [Gerçekten, Tora’nın burada “doğu” anlamında kullandığı kelime Kedem (קֶדֶם) kelimesidir, daha sık kullanılan Mizrah (מִזְרַח) kelimesi değildir. Kedem kelimesi aynı zamanda “eski zamanlar” anlamına gelir, bu kelime bu nedenle Tanrı’yı işaret eder.] Bu ifade, bu insanların Tanrı’dan “göç ettiklerini” işaret eder.9

 

Tümünün birarada yerleşecebileceği kadar geniş bir yer aradılar. Babil yakınlarında, Şinar topraklarında böyle büyük ve verimli bir alan buldular.10

 

Bu önemli bir keşifti, çünkü; böyle bir yerde daha önce bulunmamışlardı. Tanrı, bu yeri sadece onlar için henüz yaratmıştı. Bir kişi, belirli bir doğrultuya yönelmek isterse, Tanrı o kişiye her türlü imkanı verir. Bu nedenle, Tanrı onlar için kendi planlarını uygulayabilecekleri güzel bir yer yarattı.11

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba. Karşılaştır. [Şmuel Yafeh Aşkenazi,] Yafeh Eynayim (Venedik, 1631).
  2. Bereşit Rabba; Raşi.
  3. Yafeh Toar, sayfa 231.