Yaratılış 9:28

Noah, Tufan’dan sonra 350 yıl yaşadı.

 

Noah, Tufan’dan sonra 350 yıl yaşadı, soyundan gelen birçok kişiyi görmeye layık oldu, çünkü; çocukları ve torunları büyük ailelere sahipti.43

 

Noah, tamamen yeni olan düzeni gören beş kişiden ilkiydi. Bu beş kişi, Noah, Yosef, Moşe, İyov ve Mordehay’dı.44

 

Noah, tüm çağdaşlarının yok edildiğini gördü. Tufan o kadar yıkıcıydı ki, değirmen taşları dahi kırılmıştı; hiçbir şey bütün kalmamıştı.

 

Dünya tamamen harabeye dönmüştü. Bu nedenle, Noah gemiden çıktığında, yeni bir dünyayı görmüş gibiydi.

 

Yosef, 22 yıl tutsak kalmış ve birden Paro’ya genel vali olmuştu. Tüm dünya onun sözüyle yönetiliyor ve onun emri olmadan hiçbir şey yapılamıyordu.

 

Moşe, Mısır’da çok ıstırap çekmiş, Paro onu öldürmek istediği için de Mısır’dan kaçmak zorunda kalmıştı. Sonunda, o kadar büyük güce sahip olmuştu ki, Paro’dan ve ordularından intikam alabilmişti. Bu yüksek mevkiyi, İsrail’in Kralı olduğu kırk yıl boyunca korumuştu.

 

İyov o kadar çok ıstırap çekmişti ki, safra kesesi bozulmuştu. Ancak tüm bu sıkıntılarından sonra, her şey onun için iyi sonuçlanmıştı.

 

Mordehay, [halkının yok olmanın eşiğine geldiğini görmüş, ancak; Tanrı tarafından son dakikada kurtarılmışlardı.] Bu olay, Ester Kitabı’nda ayrıntılı olarak anlatılır.

 

Safra Kesesi’nin “Terefot”u

 

[İyov’un safra kesesinin bozulduğundan bahsetmiş olduğumuz için, bu organdan terefot yasaları içinde bahsetmek için kısaca konu dışına çıkacağız. Terefa konumuna düşmüş bir hayvanın etini yemek yasaktır, Tora’nın belirttiği gibi, “Kırda [yırtıcı bir hayvan tarafından] parçalanmış (terefa) eti yemeyin” (Çıkış 22:30). Ölümcül yara almış her hayvan terefa konumundadır.]

 

Safra kesesi olmadan bir hayvanın yaşayamacağı tıbben kabul edilmektedir. Bu nedenle, bir tavuğun içi açıldığında, safra kesesinin sağlam olduğu kontrol edilmelidir. Aile fertlerine bu konuda dikkatli olunması gerektiği öğretilmelidir.

 

Bir kuşun safra kesesi delinmiş ise, o kuş terefadır. Ancak delik, safra kesesinin karaciğere temas ettiği noktada ise ve karaciğer deliği kapatıyorsa, o halde kuş koşerdir.45

 

Eğer safra kesesi eksik ise, şu test yapılmalıdır: Kuşun karaciğeri yatay ve dikey kesilmeli ve dil ile tadılmalıdır. Eğer, acı tat algılanıyorsa, kuş koşerdir; safra kesesinin karaciğer tarafından emildiği kabul edilir. Kuş uzun süre heyecan ve gerilim durumunda kalırsa bu durum bazen yaşanabilir.

 

Eğer acı bir tat algılanmazsa, karaciğer kömürün üzerine konmalıdır, çünkü; bazen sıcaklık acılığın ortaya çıkmasını sağlar. Sonra, eğer acılık algılanırsa kuş koşerdir, algılanmazsa kuş terefadır.

 

Bu testi yaparken, karaciğer kömürün üzerine yerleştirilmelidir. Ocak veya fırının üzerine yerleştirilmemelidir, çünkü; küller kendi acılığını ona aktarabilir ve bizim yanlış biçimde bu acılığın safra kesesinden kaynakladığı sonucu çıkarmamızı sağlayabilir. Bu nedenle, en iyisi onu yanan kömürlerin üzerine koymaktır.

 

Eğer kuşun bir safra kesesi olmadığı tespit edilirse, o terefadır. Bununla birlikte, kumru ve güvercin gibi  bu organa asla sahip olmayan kuşlarda safra kesesinin yokluğu konu dışıdır. Memeliler arasında, bazı geyik türlerinde safra kesesi karaciğer yanında değil, kuyruğunun yanındadır. Bazı yaratıkların safra keseleri kulaklarının yanındadır.46

 

Bir kuş veya memelide iki tane safra kesesi varsa, o terefadır. Bunun nedeni genel kural olan “Fazladan var olan, hiç yok gibidir” kuralıdır.47 [Bu nedenle, bir hayvanın iki safra kesesi varsa, hiç yok gibidir.]

 

Bazı hayvanların tek safra kesesi olduğu halde, iki tane gibi görünür. Bir tarafı delinmelidir; eğer safra bir taraftan diğerine akıyorsa bu, tek safra kesesi olduğunu [ve hayvanın koşer olduğunu] gösterir. Eğer akmazsa, terefadır.

 

Bununla birlikte, bir yanı delindiği zaman bir taraftan diğerine safra akmıyorsa bile, hayvanın hala koşer olma ihtimali vardır. Bir kısmına su akıtılır ve bu su diğer kısıma doğru akarsa, bu organ tek organ kabul edilir. Eğer su yoksa, bu test safra kesesine üflenerek de yapılabilir. Bir kısmına üflendiğinde, her iki kısım da şişiyorsa, bu onun tek bir organ olduğuna, hayvanın koşer ve yenebileceğine işaret eder.

 

Burada, suyun neden bir kısımdan diğer kısma geçebildiği ama safranın geçemediği sorulabilir. Safra, su kadar akışkan değildir; eğer iki kısım arasındaki delik çok küçükse, safra oradan akmayacaktır. Ne hava ne de su akışmaz değildir ve küçük bir açıklıktan geçebilir.

 

NOTLAR:

  1. Karşılaştır Şalşelet HaKabbalah, sayfa 92; Yalkut Reuveni.
  2. Bereşit Rabba.
  3. Yoreh Deah 42.
  4. Adı geçen eserde 42:8. Karşılaştır Radak Hoşea üzerine 7.
  5. Hulin 58b.