Yaratılış 9:26

[Noah sonra] “Şem’in Tanrı’sı Aşem Mübarek’tir! Kenaan onlara köle olsun!” dedi.

 

Noah, Kenaan’ı lanetledikten sonra, Şem ve Yefet’i kutsamaya başladı. Böylece Ham, eğer haketmiş olsaydı, onlar gibi yücelikle kutsanacağını bilecekti.

 

Noah kutsamayı şöyle söyledi, “Şem’in Tanrı’sı Aşem Mübarek’tir.” Noah, Tanrı’yı kutsadı, çünkü; Tanrı’nın sözünü tutarak Kenaan topraklarını Şem’in soyuna, İsrail halkına vereceğini biliyordu.34 Kenaanlılar o zaman İsrail’in hükümdarlığı altında vatandaş olacaktı. Devam etti, “Kenaan ona köle olsun.”

 

Aslında, burada kullanılan kelimeleri anlamak biraz zordur. Noah, Şem’i işaret ediyor olmasına rağmen, şöyle dedi, “Kenaan onların kölesi olsun.” Noah, Yefet’in soyundan birçok kişinin Yahudiliğe geçecegini ve onların da Kenaan’ın oğullarına hükmedeceğini önceden görmüştü.35

 

NOTLAR:

  1. Raşi.
  2. Yafeh Toar.