Yaratılış 6:8

Fakat Noah Tanrı’nın gözünde beğeni bulmuştu.

 

O dönemde yaşayan Noah ve oğulları ile oğullarının eşleri dışındaki herkes yok edildi.

 

Tanrı, Noah’ı çok sevdiği için, daha sonra açıklayacak olduğumuz gibi, Noah’a gemiye aldığı her hayvana bakabilecek zekayı verdi. Noah’ın Tanrı’nın gözünde bulduğu “beğeni” buydu.35

 

Bazı kişiler, Noah’ın tufandan kurtulmayı hak etmediğini söyler. Onun bu özel muameleye maruz kalmasının tek nedeni soyundan Moşe’nin gelecek olmasıdır.36

 

Noah’ın da o dönemdeki diğer insanlar kadar günah işlediğini ve onun da ölmesine hükmedildiğini söyleyen bir görüş vardır. Ama Noah tövbe etti, yollarını değiştirdi ve bu hüküm ortadan kaldırıldı.37

 

Aynı durum, daha iyi olabilmek için kendisini değiştiren herkes için geçerlidir. Bir kişi hor görülse ve Tanrı’dan uzak olsa da, tövbe eder etmez “Tanrı’nın gözünde beğeni bulur” ve Tanrı’nın gözünde çok değerli hale gelir. Tora bu nedenle, “Noah, Tanrı’nın gözünde beğeni bulmuştu” demektedir. [“Bulmuştu” kelimesi, onun daha önce böyle bir beğeniyi kaybetmiş olduğunu işaret eder.]

 

 

Bununla Bereşit Peraşası’nı tamamlamış olduk. Bu peraşa ile birlikte okunan Aftara Yeşaya 42:5-21 ayetleridir. Buraya kadar Kutsal Tanrı’nın yardımı ile geldik.

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba.
  2. Adı geçen eserde; Bahya; Zohar, Pinhas; Tikuney Zohar, sayfa 100.
  3. Zera Berah.