Yaratılış 6:7

Tanrı “Yaratmış olduğum insanoğlunu yeryüzünden sileceğim – insandan evcil hayvanlara, yer hayvanlarına ve gökyüzündeki kuşlara kadar. Onları yaptığım için pişmanım” dedi.

 

“İnsanoğlunu yeryüzünden sileceğim” ifadesi, fevkalade bir kavramı işaret eder. Bu kavram, ölümden diriliş kemiğidir.

 

Ölümden Diriliş Kemiği

 

Boyunda, omurganın üst kısmında, fındık şeklinde bir kemik bulunur. Bu kemik, boyunun son omurudur [boynun arkasında çıkıntı yapar ve İbranice’de sıklıkla Luz (לוּז) olarak ifade edilir.]28

 

Bu kemik, kişinin Cumartesi gecesi dışında yediği yiyeceklerden beslenmez. Bu nedenle, Şabat’ın ardından Avdala’dan sonra yemek yemek çok önemlidir.29

 

Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, Şabat gelirken onu onurlandırdığımız gibi, giderken de onurlandırmamız gerekir; ikincisi, bu kemiğin sadece Şabat bittiğinde yenilen yiyecekten beslenmesidir.

 

Bir kişi, üçüncü Şabat yemeği nedeniyle tok olduğu için muntazam bir yemek yiyemeyecek olsa da, bu zamanda bir şey yemek yükümlülüğü vardır. Bunu bir kurabiye veya bir parça meyve yiyerek yapabilir.30

 

Bu kemik asla çürümez. Midraş, Romalı İmparator Hadrian’ın (M.S.117-138 arasında hüküm süren) Rabbi Yeoşua ben Hananya’ya “Beden çürüyüp toza dönüştüğüne göre, Gelecek Dünya’da Tanrı insanları nasıl hayata döndürecek?” diye sorduğunu aktarır.

 

Bilgin şöyle yanıtladı, “Her kişi, bu [diriliş] kemiğinden yeniden yapılacak. [Bu kemik bozulamaz.] Bu kemiği, iki değirmen taşı arasına koyabilir, tüm gün öğütebilirsiniz ve çok az bile aşınmayacaktır. Onu çok sıcak bir fırının içine koysanız, yanmayacaktır. Onu bir çekiçle ezmeye çalışırsanız, kemikten önce çekiç parçalara ayrılacaktır.”

 

Kral bu söylenenleri denediğinde tümünün doğru olduğunu gördü. O zaman bu kemiğin demirden daha güçlü olduğunu kabul etti.31

 

Diğer tüm kemikler içerisinde bu kemiğin niçin ufalanıp toz olmadığına birkaç neden gösterilir. Bazı kişiler, bedenin içinde bir şeyin kalması gerektiğini, çünkü; bir mucizenin bile bir temele sahip olması gerektiğini söyler.32 Örneğin Elişa, kadına evinde ne olduğunu sorduğunda, kadın ona küçük bir şişe yağ olduğunu söyledi. Elişa, kadından komşularından kaplar getirmesini istedi (2 Krallar 4:2-7). Küçük bir şişe yağ o zaman mucize için vasıta oldu ve kadın onları satıp borçlarını ödeyene kadar yağ vermeye devam etti.

 

[Bu fikre göre] aynısı burada geçerlidir. Ölümden diriliş mucizesi için bu kemik bir temel oluşturmaktadır. Bu nedenle, bedenin bir bölümün yok edilemez olması gereklidir.

 

Ancak, bu akıl yürütme doğru değildir. Beden ve kemikten kalan toz bile uygun bir vasıtadır. Bu toz insan şekli alabilir ve sonra hayata döndürülebilir. Başka bir şeyin kalmasına gerek yoktur.33

 

Bu kemiğin yok edilemez doğaya sahip olmasının gerçek nedeni, Tanrı’nın ölüleri yaşama döndüreceğine inanmamız içindir. Ölümden dirilme fikrinin insan zihni tarafından kavranması çok zordur ve anlaşılamaz olduğu için de, insanın bunu tümüyle reddetmesi olasıdır. Bilginlerimizin öğretilerine inananlar bile, ölülerin kalkmayacağını, Tanrı’nın öncekine benzer yeni bir beden yaratacağını ve bu bedenlerin ölülerin dirilişinde kalkacağını söyleyebilir. İnancımızı güçlendirmek için Tanrı bu kemiği yaratmıştır. Bu nedenle bedenin geri kalanının, eti ve kemiği de dahil olmak üzere mezarda çürümüş olsalar bile ölümden dirileceğini biliriz. Onlar bu kemikten farklı değildir.

 

Ay Berahası’nda şöyle deriz;

 

Ay’a güzelliğin tacı olarak, rahimden çıktıklarından beri taşınanlar için yenilenmesini söyledi. Onlar da gelecekte [Ay gibi] yenilenecek.

 

Ay’ın, tümüyle görünmez olana dek küçüldüğünü görürüz; sonra büyür ve yenilenir. Yahudi inancında ölülerin dirilişi çok benzerdir. Beden mezarda ufalansa bile [yaşama döndürülecektir].

 

Yahudilerin de “rahimden çıkacağı” söylenir34 çünkü; rahimdeyken bile Tora’nın boyunduruğunu taşırlar. Bir çocuk doğmadan önce, Altıncı Bölüm’de açıklandığı gibi, ona en derin gizemleri de dahil olmak üzere tüm Tora öğretilir.

 

Büyük Tufan’da can veren insanlar Diriliş’e dahil olmaya bile layık değildi. Bu nedenle onların “diriliş kemikleri” bile Tufan tarafından yok edilmiştir. Tanrı bu nedenle şöyle dedi, “Yaratmış olduğum insanoğlunu yeryüzünden sileceğim.” [Her şey yok edilecekti, bu kemik bile.]

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba.
  2. Orah Hayim 300.
  3. Magen Avraham, adı geçen eserde.
  4. Bereşit Rabba.
  5. Yafeh Toar. Karşılaştır.Zohar, Noah, sayfa 58, 69: Tikuney Zohar, sayfa 81.
  6. Hupat Eliyahu.
  7. Yeşaya 46:3.