Yaratılış 6:2

Tanrı’nın oğulları / Liderlerin oğulları insan kızlarının iyi olduklarını gördüler ve her seçtiklerinden kendilerine eş aldılar.

 

Tufan neslinin kötülüğünü ayrıntıları ile anlatmadan önce, Tora bize bu kötülüğün önemli bir nedeninin “liderlerin oğulları” olduğunu söylemektedir. Hakimler ve yöneticiler bile yozlaşmış ve kötülerdi.

 

Koydukları bir yasa şuydu; bir baba kızını evlendirdiğinde düğünden bir gece önce, kızını lidere göndermek zorundaydı. Halk da liderlerini örnek aldılar ve sonunda sokak ortasında günah işleyip umursamayacak duruma geldiler. Yetkililer de bu konuda herhangi bir kaygı duymuyordu, çünkü; liderler bile bunları yapıyordu.

 

Dünya üzerinde bu kötülükleri yapan kişileri cezalandıracak bir kişi olmadığı için, gök tarafından  cezalandırıldılar. Burada aşağıda yasa yerine getirilmez, rüşvet ve kayırma nedeniyle cezalar uygulanmazsa, yasa gökte yerine getirilir ve günahkarlar hak ettikleri biçimde cezalandırılırlar.

 

Bu “lider oğulları” o dönemde önde gelen vatandaşların çocuklarıydı. Genç kadınların güzelce süslendiklerini, sokaklarda gösteriş yaptıklarını görünce şehvetleri canlandı ve günah işlediler. Bu genellikle Yeni Yıl’da (Roş Aşana) gerçekleşti.20

 

NOTLAR:

  1. Targum Yonatan; Zohar Hadaş, sayfa 19.