Yaratılış 3:13

Tanrı kadına “Nedir bu yaptığın?” dedi. Kadın “Beni yılan aldattı ve yedim” diye cevap verdi.

 

Tanrı, hem Adam’a hem de Hava’ya ne yaptıklarını ve neden yaptıklarını sordu. Buradan, yetkililerin bir şüpheliyi sadece söylentiye dayanarak, önce o kişiye sormadan cezalandırmaması gerektiğini öğreniriz. Çünkü, o kişinin bir savunması olabilir.128

 

Tanrı, iyi bir savunması olduğu için yılana sormamıştır. Şöyle diyebilirdi: “Efendi bir şey söyler, öğrenci de bir şey söylerse, hangisini dinlemelisin?” Eğer Tanrı’nın Kendisi ondan yememenizi emretmişse, niçin yılanın tavsiyesini dinlemişlerdir?129

 

Tanrı’nın yılana sormamasının başka nedeni, bir kişi diğerini putperestlik yapmaya ikna ederse, o kişiye kendisini savunma olanağı tanınmaz. Yılan, Hava’ya ağaçtan yediği zaman evrenleri yaratabileceğini söylediğinde, bu bir putperestlik eylemiydi. Bu nedenle, kendisini savunma fırsatı verilmemiştir.130

 

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba.
  2. Sanhedrin, Bölüm 4.
  3. Tzedah LaDereh.