Yaratılış 2:21-22

Tanrı adamın derin bir bilinçsizlik durumuna düşmesini sağladı ve [adam] uyudu. [Tanrı, adamın] Kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapadı. Tanrı, adamdan aldığı kaburga kemiğini bir kadın şeklinde inşa etti ve onu adama getirdi.

 

Her şey yaratılmış olduğu kaynaktan etkilenir. Tanrı her şeyi düzenledi, böylece kadın olumsuz bir etkiye sahip olacak bir yerden yaratılmadı.

 

Tanrı “Eğer onu başından yaratırsam, uçarı olacaktır” dedi.

“Eğer gözlerden yaratırsam, fazla meraklı olacaktır. Pencerenin önüne oturacak, gözlerini dört açıp, hiçbir şeyi kaçırmayacaktır.”

“Eğer kulaklardan yaratırsam, devamlı dedikodu dinleyecek, diğer kişiler hakkındaki haberleri yayarak çekişmeye yol açacaktır.”

“Eğer ağızdan yaratırsam, geveze olacaktır.”

“Eğer, kalpten yaratırsam, kıskanç olacaktır.”

“Eğer ellerden yaratırsam, sürekli her şeye el sürecektir.”

“Eğer ayaklardan yaratırsam, başıboş olacaktır” dedi.100

 

Tanrı, kadının mümkün olduğunca kusursuz olmasını ve istenmeyen niteliklere sahip olmamasını istedi. Bu nedenle onu, onun kişiliğinde olumsuz bir etkiye sahip olamayacak bir yerden yarattı. Tanrı, onun tüm olumsuz niteliklerden tabiatı itibariyle yoksun olmasını istedi.

 

Tanrı, ilk kadını yaratmadan önce, Adam’a danıştı. Eğer kadın daha önce yaratılmış olsaydı, adamın şikayet etmeye sebebi olurdu.

 

Tanrı, ilk kadını bu şekilde yarattı. Adam, hala Kutsal Tapınak’ın (Bet Amikdaş) inşa edileceği Moriya Dağı’ndaydı.101 Tanrı, Adam’ın çok derin uykuya dalmasını sağladı; o uyurken, Adam’ın kaburgalarından birini aldı.

 

İnsanın her iki yanında onbeş tane kaburgası vardır. Tanrı’nın kadını yaratmak üzere aldığı kaburga, sağ taraftaki onüçüncü kaburgaydı. Bir görüşe göre ise, Adam bir tane fazla kaburga ile yaratılmıştı, böylece kadın yaratıldığında, vücudunda hiçbir parça eksik değildi.102

 

Tanrı, Adam’ı uyuttu ki, karısının bir parça etten yaratıldığını görmesin. Eğer buna tanık olsaydı, reddedilebilirdi.103

 

Buradan başka bir ders öğrenilebilir; bir adam evdeyken uyuyormuş gibi davranmalıdır. Bu, karısının yaptığı her şeye dikkat etmemesi, yaptığı her küçük hata için onu eleştirmemesi ve onunla çatışmaması anlamına gelir. Karısıyla zaman zaman anlaşamasa da, ona karşı ölçüsünü, soğukkanlılığını kaybetmemelidir.104

 

Ayrıca, kadının sert kemikten yaratılmış olduğunu, bu nedenle sert ve inatçı olduğunu anlamalıdır. Adam, yumuşak topraktan yaratıldığı için daha esnektir.

 

Hatırlanması gereken bazı önemli noktalar vardır, böylece bir çiftin aralarındaki çekişmeyi engellemeye yardımcı olabilirler. Talmud şöyle öğretir: Bir bilgine uzun ömrünün nedeni sorulduğunda, “Evde ne olup bittiği konusu ile çok yakından ilgilenmedim” diye cevaplamıştır.105

 

Erkek ve kadın diğer canlılardan farklı yaratılmıştır. Diğer hayvanlar konusunda, erkek hayvan ve dişi hayvan aynı anda yaratılmıştır; insan söz konusu olunca ise erkek kadından daha önce yaratılmıştır. Bu şu önemli dersi öğretir, insan sadece Tanrı’ya hizmet etmek için yaratılmıştır, başka herhangi bir nedenle değil. Tanrı, adamı eşi olmadan yarattı ki [yaratılıştaki bu amacını bir eşi olmadan da yerine getirebileceğini gösterdi.] Kadın daha sonra yaratıldı ki, birlikte Tora’yı daha iyi yerine getirebilirler.

 

Eğer erkek ve kadın aynı anda yaratılmış olsaydı, insanın amacının diğer hayvanlar gibi çocuk sahibi olmak olduğu düşünülebilirdi. Bu kesinlikle doğru doğru değildir, insan bu dünyada sadece Tanrı’ya hizmet etmek için vardır. Adam ve kadın ayrı yaratıldılar ki, diğer tüm yaratıklardan farklı olduklarını bilsinler.106

 

İnsanlığın iki cins olarak yaratılmış olmasındaki önemli neden, birbirlerine Tora’yı tutma konusunda yardım edebilsinler diyedir. Bu nedenle, karısı başına buyruk ve huysuz olsa da, adam karısı konusunda çok eleştirel olmamalıdır. Bir çift tartıştığında, hayvanlar gibidirler. Hayvanlar öfkeliyken birbiriyle iyi geçinir ama sonra kavga edip birbirlerini boynuzlayabilirler. Çatışmadan uzak kalarak, bir çift, yaratışlarının amacı olan ruhsal olarak gelişmek için sükunete sahip olabilir.

 

Bazıları, Adam ve Hava ilk yaratıldıklarında birbirlerine sırt sırta yapışık olduklarını söyler. Adam öne yürümüş, karısı arkaya yürümüştü. Daha sonra ayrılmışlardı. [Bu açıklamaya göre, Tzela (צלע) kelimesi “kaburga” olarak değil, “yan” olarak tercüme edilmelidir.]107

 

Açıktır ki bu, Tanrı’nın ilk tasarımından pişman olduğu anlamına gelmez. Tanrı’nın onları birbirine bağlı olarak yaratmasının nedeni, bir çiftin tek birim gibi kabul edildiğini öğretmektir. Eğer biri iyi bir iş yaparsa, bu ikisi için de sayılır. Tanrı sonra onları ayırdı ki, diğer yaratıklar gibi olsunlar.108

 

Tora, Tanrı kadını yarattıktan sonra “onu adama getirdiğini” aktarır. Midraş, Tanrı’nın Hava’yı Adam’a getirdiğinde, Tanrı’nın onlara düğün berahaları söylediğini öğretir. Tora bu nedenle şöyle söyler, “Tanrı onları kutsadı / mübarek kıldı” (Yaratılış 1:28).109

 

Talmud buradan bir kişinin damat veya geline eşlik etmeye ve düğünlerinde onları eğlendirmeye gayret etmesi gerektiği dersini çıkarır.110 Bir kişi önemli ve varlıklı bir kişi, eski bir aileden geliyor olsa da, kendi sınıfından altta olan bir damada eşlik etmekten sakınmamalıdır. [Sadece bir ölümlü olan kişilere eşlik etmekten sakınmayan Tanrı’nın Kendisi’nden ders almalıdır.] Tanrı, buyruklarını yerine getirerek Kendisi’ni taklit etmemizi istemektedir.

NOTLAR:

  1. Bereşit Rabba.
  2. Zohar 1:34.
  3. Targum Yonatan; Abarbanel.
  4. Sanhedrin, Bölüm 4.
  5. Toledot Yitshak.
  6. Taanit, Bölüm 3.
  7. Kesef Nivhar; Abarbanel.
  8. Berahot, Bölüm 9; Zohar, Pekudey.
  9. Tzedah LaDereh. Karşılaştır. Teşuvot Raşba 60.
  10. Pirkey Rabbi Eliezer.