Yaratılış 2:20

Adam tüm çiftlik hayvanlarına, gökyüzünün kuşlarına ve tüm vahşi hayvanlara isimler verdi. Fakat adam, [bunların arasında] kendine uygun bir yardımcı bulamadı.

 

Adam, dünyadaki tüm yaratıkların erkek ve dişi olarak yaratıldıklarını gördü ve yalnız olduğu için çok mutsuz oldu. “Niçin her birine bir eş verdin, ama beni yalnız bıraktın?” diyerek şikayet etti. Sonra Tanrı ona isteğini bağışladı ve “Adamın yalnız olması iyi değil” dedi.96

 

Bir adam evlenmesinin dört yararı vardır:

  1. Eğer koca ile karısı arasında sevgi varsa, tüm kötülüklerden korunurlar, çünkü; Tanrı’nın Kendisi onları gözetir.
  2. Ev işlerini yönetecek biri olduğu için, evde bir kutsama var olur. Ancak bir adam evde karısı olmadan yaşarsa, bu kutsamaya layık değildir. Bu, yukarıda Bölüm 6’da bahsedilmişti.
  3. Adam et ve kan olduğu için, doğal arzulara sahiptir ve evlilik bunu doğru yöne yöneltir ve böylece onu günahtan korur. Bir adam evlenmezse, cinsel ayartılara maruz kalır ve sperm akıntıları yaşar.97

 

Rabbi Hiya’nın onu dinlemeyen ve çok başına buyruk bir karısı vardı. Karısı o kadar huysuzdu ki, başka bir adam kesinlikle ona katlanamaz ve boşardı. Rabbi Hiya ise çok dindar ve önemsiz dünyavi şeyler ile ilgilenmeyen biri olarak, ona karşı en derin ilgiyi gösteriyordu. Kendi oğlu bile buna şaşırarak, “Annemi nasıl bu kadar çok sevebiliyorsun? Sürekli sana karşı çıkıyor!” diye sordu. Rabbi Hiya, “Beni günahtan uzak tutması yeterlidir. Bunun için onun tüm huysuzluklarına katlanmaya istekliyim” diye cevapladı.98

 

  1. Evli bir adam Tora’yı daha iyi çalışabilir ve buyrukları yerine getirebilir. İşten eve geldiğinde, yemeklerini hazır bulur ve uyumadan önce bir süre çalışmaya vakit bulur.

 

Yine de, “Adamın yalnız olması iyi değil” ayetinin anlamını anlamalıyız. Bu ayet, sanki Tanrı başta insanın yalnız olmasını istedi, fakat sonra bir kadını yaratmaya karar verdi, çünkü; gördü ki “Adamın yalnız olması iyi değil” anlamını taşıyor gibidir. Ancak, bunu söyleyemeyiz, çünkü; Tanrı fikrini değiştirmez. O, ölümlü bir insan gibi bir şey yapıp, sonra onun iyi olmadığını görüp, devam edip onu düzeltmez.

 

Ama daha önce Tora (Bölüm 6) insanın nasıl yaratıldığını çok kısa ve öz biçimde anlatmıştı. Bu, yine çok kısa ve öz biçimde gökyüzünün, yeryüzünün ve ağaçların yaratılışının tarif edilmesinden çok farklı değildir. Sonra, Tora geriye döner ve dünyanın yaratılmadan önce nasıl olduğunu tarif eder. Aynısı, insan için geçerlidir. “Adamın yalnız olması iyi değil” ifadesi, bu nedenle, insan yaratılmadan önce yapılmıştır. Bunların tümü Tanrı’nın planının parçasıydı.99

 

Tanrı, “Adamın yalnız olması iyi değil” dedi, çünkü; bu durumda Tora’yı tutması zordur. “Ona, kendisine uygun bir yardımcı yapayım,” böylece birlikte buyrukları daha iyi yerine getirebilirler.

NOTLAR:

  1. Adı geçen eserde.
  2. VaYeşev üzerine açıklamalara bak.
  3. Yevamot 63.
  4. Teşuvot Raşba 60.