Yaratılış 2:14

Üçüncü nehrin ismi Hidekel’dir; Asur’un doğusundan akar. Dördüncü nehir ise Perat’tır.

 

Üçüncü nehir, Dicle Nehri’dir, Bağdat yakınlarında Asur’un bir parçasını çevreler. Suları çok hafiftir ve çok hızlı akar. Suyunun akışının sesi çok uzaklardan duyulabilir.

 

Dördüncü nehir, içlerindeki en büyük nehirdir. Bu nehir, Kutsal Topraklar’ı çevreleyen Fırat Nehri’dir. Ancak, Daniel Kitabı’nda, Dicle Nehri “büyük nehir” (Daniel 10:4) olarak tanımlanır. Bu, Dicle Nehri’nin Fırat Nehri’nden büyük olduğunu ima eder gibidir.

 

Diğer nehirler, Fırat Nehri’ne niçin sularının kendi suları gibi yüksek ses yapmadığını sordular. Fırat Nehri, “Sesimin duyulmasına ihtiyacım yok. Sularımın üstünlükleri ve faydaları herkes tarafından bilinir” diye cevapladı.

 

[Fırat’ın İbranice ismi P’rat (פרת), “bereketli” anlamına gelen Parah (פרה) kelimesinden gelir.] Dokunduğu her şey bereketli olur. Bir meyve bahçesi, Fırat tarafından sunlanırsa, ağaçlarının otuz günde olgunlaştığı söylenir. Suları tarlada kullanılırsa, tahıl üç günde büyür. Sularını içen kişiler sağlıklı olur ve bu bölgede yaşayan insanlar çok çocuğa ve büyük ailelere sahip olurlar.78

 

Bu dört nehir, yaratıldıkları günden beri seyirlerini değiştirmemiştir. Bu nedenle, bir kişi onları gördüğünde şu berahayı söylemelidir:79

 

Kutsalsın Sen Tanrı’mız, Evren’in Kralı, yaratılışı Yapan.

NOTLAR:

  1. Berahot; Bereşit Rabba.
  2. Orah Hayim 228.