Yaratılış 2:11

İlkinin ismi Pişon’dur. Altın bulunan Havila ülkesinin tümünü çevreler.

 

Pişon nehri Nil Nehri’dir.

 

Havila topraklarını çevreler. Bazı fikirlere göre burası Hindistan’dır.76

 

Bu nehrin on tane akarsu kolu vardır ve son derece geniştir. En dar yerinde, sekiz mil genişliktedir.

 

Pers Kralı Koreş’in bu nehri araştırmak üzere özel kişiler gönderdiği söylenir. Bu nehrin 440 adet kola sahip olduğunu keşfetmişlerdir.

NOTLAR:

  1. Abarbanel