Yaratılış 2:10

Eden’den bahçeyi sulamak üzere bir nehir çıktı. Oradan dört ana kola ayrıldı.

 

Yaşam Ağacı’nın altından bir akarsu çıktı. Bu sular, bundan büyük bir yarar sağladılar, çünkü; yaşam sularına dönüştüler.75

NOTLAR:

  1. Zohar Hadaş, sayfalar 83a, 34b.