Yaratılış 1:29-30

Tanrı “İşte – tüm yeryüzü üzerindeki tohum üreten her bitkiyi ve tohum üreten meyveleri olan her ağacı size verdim; sizin için yiyecek olacaklardır” dedi. “Yeryüzünün tüm vahşi hayvanlarına, gökyüzünün tüm kuşlarına ve yaşayan bir cana sahip olup yeryüzü üzerinde hareket eden her canlıya ise, yiyecek olarak tüm yeşil otları [verdim]”; ve öyle oldu.

 

Tora, şimdi Tanrı’nın Adam ve karısına, “Bundan sonra, sizin için ve sizinle beraber tüm diğer hayvanlar, kuşlar ve sürüngenler için ayrılmış yiyecek vardır. Bunlar, çeşitli türlerde tahılları, ağaçları ve yeşillikleri kapsamaktadır” dediği bilgisini vermektedir.251

 

Bir başka görüşe göre, yalnızca Adam ve Hava’nın tahıl, otlar ve ağaçların meyvesinden yemesine izin verilmiştir. Diğer hayvanların, başlangıçta bu şeylerden yemesine izin verilmemiştir, çünkü; onların insan ile eşit olması uygun değildi. Tanrı, bu nedenle onlara yemeleri için başka bir şeyi değil, sadece “yeşil otları” vermiştir.252

NOTLAR:

  1. Raşi.
  2. Ramban.