Yaratılış 1:9

BÖLÜM 3

 

Tanrı “Gökyüzünün altındaki sular bir yere biriksinler ve kara görünsün” dedi; öyle oldu.

 

Üçüncü günde Tanrı, üç şeyi tamamladı. İlk olarak yeryüzünü tamamladı.

 

Bu zamana kadar, göklerin altındaki sular toprak ile karışmış durumdaydı ve tüm var olan çamurdu. Tanrı, o gün suyun çamurdan ayrılmasını ve bir yere toplanmasını buyurdu. Bu nedenle, “Gökyüzünün altındaki sular bir yere biriksinler ve kara görünsün” dedi. Sular nereye gideceğini bilmedikleri için, Tanrı, büyük oynanusu oluşturmalarını bildirdi.

 

Bir insan, bunun üzerinde düşünürken, Tanrı’nın büyüklüğünü kafasında canlandırmaya başlayabilir. Yeryüzü başlangıçta sular ile kaplıydı. Tanrı’nın buyruğunun gücü ile tümü bir araya toplanarak, yeryüzünün üçte ikisini oluşturdu.