Yaratılış 1:3

Tanrı “Işık olsun” dedi ve ışık varoldu.

 

Tora, şimdi bize her bir gün neyin yaratıldığını anlatmaya başlamaktadır.

 

Rabbi Yehuda ile diğer bilginler arasında yaratılışın sırası ile ilgili bir tartışma vardı.56 Rabbi Yehuda’ya göre, Kutsal Kitap’ın düz okunuşu ile ifade ettiği gibi, Evren altı günde yaratılmıştı. Öte yandan, Rabbi Nehemya ise her şeyin Tanrı’nın başlangıçtaki sözü ile ilk anda yaratıldığını savunuyordu. Diğer günde gerçekleşen olaylar, belirli şeylerin birer birer meydana çıkmasıydı. Her şey ilk günde hazırlanmıştı.

 

Dünya, İbrani aylarından Nisan ayında yaratıldı.57 Bazıları ise Tişri (Eylül) ayında yaratıldığını savunur.58 Gerçekte her iki fikir de doğrudur. Tanrı’nın dünyayı yaratma düşüncesi Tişri ayındaydı, yaratılışın gerçekleşmesi ise Nisan ayında oldu.59 [Bunu kavramak zor olsa da,] Tanrı’nın isteği buydu.

 

İlk gün, on şey yaratılmıştır.60

 

 1. Gök. Tanrı, ateşi ve suyu bir araya getirdi ve onları pıhtılaştırarak gökleri biçimlendirdi.
 2. Yeryüzü. Bu, gökler tarafından çevrilmiş olan küredir.61
 3. Işık
 4. Karanlık
 5. Düzensizlik. Bunun, kendisinden karanlığın doğduğu evreni saran göksel bir töz olduğu söylenir.62
 6. Boşluk. Burada, kendisinden yerin altındaki suların kaynaklandığı büyük taşlar bulunur. Günahkarları günahlarından dolayı cezalandırmak için oraya bağlıdırlar.63
 7. Su
 8. Gündüz.
 9. Işık gündüz için, karanlık ise gece için ayrılmıştır. Her biri zamanında görevini yerine getirir ve birbirine karışmaz.
 10. Dört yönden eser rüzgarlar.

 

Dört Rüzgar

 

Bilginlerimiz, her gün dört yönden dört rüzgarın estiğini öğretir.64

 

Doğru rüzgarı sabahtan öğleye kadar eser. Bu rüzgar, Mikael’in yönetiminde, beraberindeki pek çok esintiyle birlikte, dünyaya şifa getirir.

 

Batı rüzgarı, öğleden akşam karanlığına kadar eser. Bu rüzgar, Rafael’in yönetiminde, beraberindeki esintilerle birlikte, büyüyen şeylere güzellik getirir.

 

Şu sorulabilir, şifayı getiren doğu rüzgarı olduğuna göre, bu rüzgar Rafael’in yönetiminde olmalıdır, çünkü; şifa meleği Rafael’dir. Bu bize her şeyin Tanrı’nın elinden olduğunu öğretir. Hastalığı gönderen ve şifayı veren O’dur. Kimse, hiçbir meleğe bel bağlamamalıdır, çünkü; Tanrı’nın izni olmadan melekler hiçbir şey yapamaz.

 

Bu nedenle, şifa ile ilgili olan rüzgarla görevlendirilen melek beklenen melek değildir. İnsan, gözlerini Yukarı kaldırmalı ve Tora’nın öğretilerine göre tövbe etmelidir. Eğer layıksa, Tanrı meleğini onu iyileştirmesi için gönderecektir.

 

Güney rüzgarı, gecenin başlangıcından itibaren eser ve beraberinde yeryüzünün soğukluğunu ısıtan pekçok esinti getirir. Bunlar melek Uriel’in yönetimindedir. Bu rüzgar, hasta için çok zararlı olsa da, yeryüzü için yararlıdır. Bu aynı zamanda, cehennemdeki günahkarların yargılandığı zamandır, çünkü; onlar için dua edecek olan kişiler uykudadır.

 

Kuzey rüzgarı, gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar eser ve beraberinde pek çok esinti getirir. Tüm rüzgarların en kuvvetlisi olarak, hastalar için yararlıdır ve bu nedenle, sabahları kendilerini daha iyi hissederler. Tanrı, Eden Bahçesi’ndeki doğru kişiler için bu rüzgarı estirir ve onların ağaçlarının ve bitkilerinin kokularını duymasını sağlar.

 

Rüzgar çok güçlü estiğinde, onu duyan kişi şu berahayı söylemelidir:65

 

Kutsalsın Sen Tanrı’mız, Evrenin Kralı, yaratılışı yapan.

 

Kuzey rüzgarı estikten sonra, gökler ve orduları, melekler ile birlikte Tanrı’ya övgü şarkıları söyler. Eden Bahçesi’ndeki doğru kişiler ile buluşurlar.

 

Kral David, geceyarısının tam vaktini tespit edebiliyordu. Yatağının üzerinde arpını asılı tutar, geceyarısında kuzey rüzgarı estiğinde onu uyandırırdı. O vakitte Tanrı’ya övgü mezmurlarını söylerdi.

 

Kış geceleri çok uzundur ve insanlar neredeyse geceyarısına dek işleriyle meşgul olurlar. Horozun  öttüğünü duyduklarında, hangi dili anlıyorlarsa o dilde kısa bir Tora dersi çalışmalılardır.67 Çok kısa bile olsa, Tanrı bunu kabul eder, çünkü; niyet güzeldir.

 

Giriş bölümümüzde, haftalık peraşayı parçalara ayırmayı, böylece sabah biraz ve uyumadan önce biraz çalışılmasından bahsettik. Tüm bölümü gün içerisinde çalışıp, gece hiç çalışmamak uygun değildir.

 

Bir evde gece vaktinde Tora’nın sözleri duyulursa, o evin yıkılmayacağı sözü vardır.68 Ancak, gece Tora’nın sözleri duyulmazsa, yangın çıkmasına, birçok evin yıkımına ve çokça trajediye neden olabilir.69 Bu nedenle, her gece Tora öğrenmek için çaba göstermek gerekir.

 

Haftada bir gece Tora çalışarak yükümlülüğün yerine getirildiği düşünülmemelidir. Ruh, bununla tatmin olmaz. Her gece uyuduğu her gün yemek yediği gibi, her gece Tora çalışmalıdır.

 

Her şey alışkanlığa bağlıdır. Bir kişi her gece çalışmaya başlarsa, kısa zamanda bu bir alışkanlık olur ve artık gecelik çalışmasını yapmadan uykuya dalamaz olur. Biliyoruz ki, bir Yahudi, herhangi bir nedenle dua etmeyi unutursa, derin bir eksiklik hisseder. Bu, Tora çalışması olmadan ve buyruklarını yerine getirmeden ruhun kendini ayakta tutamayacağının güçlü bir kanıtıdır.

 

Bilginlerimiz, doğu rüzgarı estiğinde, diğer rüzgarların sakin olduğunu öğretir.70 Kuzey rüzgarı, diğer rüzgarlarla birlikte eser ve o olmadan dünya diğer rüzgarlara dayanamaz. Kuzey rüzgarı ne çok sıcak ne de çok soğuk olmayıp, ılık olduğu için, diğer rüzgarların etkilerini dengeler.

 

NOTLAR:

 1. Yalkut, Bahya
 2. Roş Aşana, 1.Bölüm
 3. Targum Yonatan, Yaratılış 7:11
 4. Tosefot, Roş Aşana s. 22
 5. Hagiga 12a
 6. Yeruşalmi, Avoda Zara 3; BaMidbar Rabba 13; Yad, Yesodey HaTora 3.
 7. Hagiga 12a
 8. Zohar 11a
 9. Zohar Hadaş 13a
 10. Orah Hayim 287
 11. Berakot, 1. Bölüm
 12. Orah Hayim 1.
 13. Eruvin, 2. Bölüm
 14. Sanhedrin, Bölüm 10
 15. Gittin 31a