Yaratılış 19:9

“Yoldan çekil!” diye bağırdılar. “Adamın biri göçmen olarak gelmiş; bir de yargıçlık taslıyor!” diyorlardı. “Şimdi sana onlardan bile daha beterini yaparız!” Lot’u fazlasıyla iteklediler ve kapıyı kırmaya çalıştılar.

“Şehirde kimsenin misafir kabul etmeyeceğine dair eski bir antlaşma var. Geleneğimizi çiğnemeye nasıl cüret edersin? Bize ne yapacağımızı söylemeye nasıl cüret edersin, bir yabancı olarak, nasıl baş yargıç gibi davranabilirsin?” dediler.

Sedomlular çatıya kancalar atarak tüm çatı kirişlerini sallamaya başladılar. Evdekiler orta avluya kaçtı. Lot’un “benim çatımın altına geldiler” (Yaratılış 19:8) ifadesinde buna atıfta bulunulur. Lot, Sedomlular yerel geleneği uygulamak amacıyla çatısını indirecekleri için “benim evimdeler” diyemedi. “’Misafir kabul etmek istiyorsan kendine başka bir ev yap” dediler. Sadece bu da değil, bir koçbaşı da alıp kapıyı kırmaya başladılar.231

NOTLAR

231 Bereşit Rabba