Yaratılış 18:13-14

Tanrı, Avraam’a “Sara neden ‘Yaşlanmış olmama rağmen gerçekten doğuracak mıyım?’ diyerek güldü?” dedi. “Tanrı’nın yapamayacağı bir şey var mı? Belirlenen vakitte sana döneceğim ve Sara’nın bir oğlu olacak”.

Tanrı şöyle dedi, “(Sara) Nasıl böyle bir hata yapabilir? İnsanı topraktan yarattım. Senin için büyük mucizeler yaptım. Benim Sözüm’e inanması gerekirdi. Bir kişi bir kutsama duyduğunda, bunu onayladığını belirten “Amen” diyerek karşılık vermelidir. Bir mucizenin olacağına kesinlikle inanmalıdır, özellikle de bir melek Benim Adım’a söylediyse. Hiçbir şey bundan daha kesin olabilir mi?”84

Burada ciddi bir soru sorulabilir. Sara, çocuk sahibi olamayacağını, çünkü; “Kocam da yaşlandı” dedi. Tanrı, Sara’nın sözü hakkında konuşurken Sara’nın şöyle dediğini aktardı: ”Yaşlanmış olmama rağmen gerçekten doğuracak mıyım?” Tanrı neden Sara’nın sözünü görünüşe göre yanlış tekrarlamaktadır?

Tanrı’nın bunun yapma nedeni, barışı sevmesi ve münakaşadan nefret etmesidir. Avraam’a Sara’nın onu çocuk sahibi olmak için çok yaşlı gördüğünü söyleyeseydi, bu onlar arasında kavgaya neden olabilirdi. Tanrı, sevgilerini ve barışlarını korumak istedi.

Bu, birinin barışı korumak için gerçeği değiştirebileceğini öğretir.85

Sara, peygamberlikte gerçekte Avraam’dan daha üstündü [bu nedenle, Tanrı’nın onunla konuşmasını bekleyebilirdik]. Ancak, adet görmesi yeniden başlamış olduğu için ritüel olarak saf değildi ve peygamberlik hediyesini kaybetmişti. Aynı nedenle, çocuk sahibi olacağına dair tahminin konukların sadece bir nezaket sözü olduğunu düşündü ve bunu ciddiye almadı.86

Sara’nın yaşlı olmasına rağmen çocuk sahibi olacağına gerçekten inandığını belirten başka bir görüş vardır. Tanrı’nın mucizeleri çoktur, özellikle Tanrı’nın Kendisi Avraam’a söz verdikten sonra (bakınız Yaratılış 17:19). Şüphesiz Avraam bunu Sara’ya söylemiş ve o da inanmıştı.

Ancak, bu konuklar sıradan insanlar olarak görünmüştü. “Gelecek yıl bu vakitte sana mutlaka döneceğim ve eşin Sara’nın bir oğlu olacak” dediler (Yaratılış 18:10). Çadırda bunu duyunca, güldü “İnsanın günleri sayılıdır ve aniden ölebilir. Bir yıl sonra döneceğini nasıl söyleyebilir?” dedi.87

Talmud, Kral Şelomo’nun Kutsal Tapınak (Bet Amikdaş) için kullanılan taşları kesmek için Şamir’e ihtiyaç duyduğunu aktarır. Bu taşları kesmek için demir aletler kullanılamazdı, çünkü Tanrı tarafından bu yasaklanmıştı (Çıkış 20:22, Yasa’nın Tekrarı 27:5). Bu nedenle  Şedimler’in (cinler) Kralı Aşmeday’ı zekice hileler ile yakalayan Benayahu ben Yehoyada’yı, gönderdi. Bu başcini zincire bağladı ve onu Kral Şelomo’ya getirdi.

Ev yolunda, Aşmeday birçok tuhaf şeyler yaptı. Yedi yıl dayanacak ayakkabılar sipariş eden bir adamı görünce, bu büyük bir şakaymış gibi güldü. Saraya vardıklarında, Aşmeday’a kahkahasının nedeni sorulduğunda, “Bu adam yedi gün bile yaşayacağını bilmiyor ve yedi yıl dayanacak ayakkabılar sipariş ediyor” dedi.88

Burada da Sara, meleğin “sana mutlaka döneceğim” dediğini duyunca, onun sıradan bir yolcu olduğunu düşünerek güldü. Bu ayet, “Sara, “Eskimiş olmama rağmen kalbimin isteğine [gerçekten] kavuşabilecek miyim? Efendim yaşlandı!” (18:12) diyerek kendine güldü” şeklinde tercüme edilebilir. [“efendim” derken hitabı konuklaraydı.] Kendine gülmüş olsa da, konuklarına ne yanıt vereceğini düşünüyordu. “Gelecek yıl bir oğlum olacağına inanıyorum, evet, hatta duvara bıraktığın işarete uygun olarak. Ama efendim, sen yaşlısın. İnsan et ve kandır. Gelecek yıl döneceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?”

Tanrı sonra Avraam’a, “Sarah neden güldü? Sara, konuğun bir insan olduğunu düşündü ve güldü. Onun Benim habercilerimden biri olduğunu ve Benim Adım’a konuştuğunu bilsin. “Döneceğim” diyen Ben’im” dedi.

NOTLAR:

84. Yafeh Toar, sayfa 282.

85. Bereşit Rabba; Raşi.

86. [Rabbi Mordekay HaKohen,] Sifethey Koehn [Tora üzerine] (Venedik,1605); Imrey No’am.

87. Zera Berah, bölüm 1.

88. Gittin, Bölüm 7.