Yaratılış 18:2

Gözlerini kaldırdı ve bakın, üzerinde üç adam duruyordu. [Onları] Görünce çadırının girişinden, onları karşılamak üzere koştu ve yere doğru eğildi.

Avraam, özellikle yaya yolcuları kabul etmek söz konusu olduğunda tüm kalbi ve canı ile hayırseverlik yapardı. Onları davet etmek üzere hizmetkarı Eliezer’i gönderdi ama hizmetkarı döndü ve “Kimseyi görmedim” dedi. Avraam, hizmetkarına inanmadı. Bizzat dışarı konaklamaya ihtiyacı olan yolculara bakmaya çıktı.39 Sabah saat 10’a kadar bir şey yemeden, ihtiyacı olan biriyle kahvaltısını paylaşmak için bekledi.40

Tanrı, Avraam’a üç melek gönderdi: Mihael, Gavriel ve Rafael. Avraam’a haberleri getirmeleri için her koşulda gelmeleri gerekiyordu ama Avraam’ın konukseverliğini gösterebilmesi için onları insan biçiminde gönderdi.41

Avraam onları sade insanlar olarak gördüğü için, onların nasıl insanlar oldukları bilmek istedi, zekiler mi, kibarlar mı yoksa değiller mi. Eve yaklaştıklarında Avraam kıyafetlerini değiştirmeye başladı, böylece onun acı çektiğini görmeyeceklerdi. Adamlar, onu rahatsız etmek istemediklerini göstermek için birden geri döndüler.

Bu, ayetteki kelime sırasını açıklar. Şöyle der, “bakın, üzerinde üç adam duruyordu. [Onları] Görünce çadırının girişinden, onları karşılamak üzere koştu.” Kelime seçimini anlamak bir miktar zordur. Eğer adamlar “başının üzerinde” duruyorlarsa, Avraam’ın hemen yanındaysalar, Avraam neden onları karşılamak üzere “koştu?” Bu, onların Avraam’ı rahatsız etmemek için ters yönde yürüdüklerine işaret eder. Avraam, onların peşinden koşmak zorunda kalmıştır.

Bu ayetteki başka bir ilginç ifade şudur, “onları karşılamak üzere koştu.” Eğer adamlar Avraam’dan uzaklaşıyorsa, “onların peşinden koştu” demeliydi. Ancak, dördüncü bölümde göreceğimiz gibi, Avraam’ın evinin dört yönde girişi vardı. Adamlar, ondan uzaklaşırken evin diğer tarafına dolandılar. Avraam, evinin içinden geçerek kestirme yolla adamları yüz yüze karşılayabildi.42

NOTLAR:

39. Bava Metzia, Bölüm 7

40. Bahya,

41. Bereşit Rabba. Karşılaştır. Zohar, sayfa 101; Bava Metzia, aynı yerde.

42. Chen Tov. Karşılaştır. Toledot Yitshak.