Yaratılış 15:8

“Ey Tanrı Aşem!” dedi [Avram]. “Burayı gerçekten miras edineceğimi nasıl bilebilirim?”

Avram şöyle dedi, “Evren’in Efendisi, soyumdan gelenler günah işlerse ne olacak? Onlara Büyük Tufan’da yok edilen veya Babil Kulesi’ni yapan nesilere yaptığının aynısını mı yapacaksın?”

“Bu konuda endişelenme” diye yanıtladı Tanrı.

“Ama, hangi liyakatları nedeniyle Kutsal Topraklar’da kalmaya devam edecekler?”

“Bana sundukları korbanların sağladığı liyakat ile”

“Tapınakları (Bet Amikdaş) olduğu sürece bu doğru olabilir. Ama Tapınak yıkıldığında ne yapacaklar?”

“Korban düzenini okusunlar. Bunu gerçekten korban yapmış gibi sayacağım ve günahlarını affedeceğim.”37

Bu, Sabah Duası’nın başında okunan korbanla ilgili kısımların önemini belirtir.38 Bir kişi bu bölümü atlar ve duaya Baruh ŞeAmar ( “Kutsaldır O konuşup”) ile başlarsa, kaybı büyüktür. Korbanla ilgili okumalar, günlük korbanları (Tamid) içeren bir Tora bölümünü, tütsünün nasıl hazırlanıp sunulacağını anlatan kısmı (Pitum AKetoret) ve korbanları genel olarak anlatan bir Mişna’yı (Ezehu Mekoman) içerir. Bunlar okuyan kişiye büyük yarar getirir, gün içerisinde kazayla yaptığı tüm günahların izlerini siler.

Sabah hiç zaman olmadığı zamanlar haricinde, bu okumaları atlamamak konusunda dikkatli olunmalıdır. Nedensiz yere bu okumaları atlayan kişi, büyük yararı kaybeder.

Evlerinden çıkıp sinagoga giderken yolda bu okumalara başlayan insanlar vardır. Bu sıklıkla “günah yoluyla gelen iyiliktir.” Bu okumalar temiz bir yerde söylenmelidir ve sokaklarda genellikle kirlilik bulunur. [Yazar’ın döneminde bu özellikle doğruydu, sokaklarda açık kanalizasyonlar bulunuyordu. (Çeviren’in notu)]

Bir kişinin, günlük okumaları içeren ve her fırsatta ondan okumasını sağlayacak bir Maamadot kitabını bulundurması çok iyidir. Bir kişi bu uygulamadan büyük yarar sağlar.

NOTLAR:

37. Megilla, Bölüm 4.

38. Tur, Orah Hayim 48-50.

39. [Maamadot (“Duraklar”), günlük korbanlar yerine söylenen Kutsal Kitap, Mişna, Talmud ve Agada’dan okumalar ve özel duaları içeren bir derlemedir. Kimin tarafındna yapıldığı bilinmeyen bu derleme ilk kez Ferarra’da 1555’de yayınlanmıştır ve birçok dua kitabına dahil edilmiştir. Karşılaştır Taanit 4:2]