Yaratılış 14:1-2

Bu dönemdeydi – Şinar kralı Amrafel, Elasar kralı Aryoh, Elam kralı Kedorlaomer ve Goyim kralı Tidal; [bu dört kral,] Sedom kralı Bera, Amora kralı Birşa, Adma kralı Şinav, Tsevoyim kralı Şemever ve Bela (Tsoar) kralıyla savaş yaptılar.

Tora bize Sedom halkı ile bağlantıda olduğu için Lot’un başına gelen felaketi anlatmaktadır. Ayrıca, Avram’ın kuvvetini, birçok krala karşı savaş açabilecek ve zaferle çıkacak güce sahip olduğunu anlatır. Bu ilk dünya savaşıydı.

[Amrafeş genellikle Nimrod ile özdeşleştirilir. Şinar, Babil ile aynıdır ve görmüş olduğumuz gibi, Nimrod Babil’in kralıydı (Yaratılış 10:10).]

Kedorlaomer, Nimrod’un krallığı içerisindeki liderlerden biriydi. Babil Kulesi’ni yaptıktan sonra Babil halkı tüm dünyaya dağılınca, Elam’da bir krallık kurarak Nimrod’a isyan etti. İsyanında başarılı oldu; beş tane krallık olan, Sedom kralı Bera, Amora kralı Birşa, Adma kralı Şinav, Tsevoyim kralı Şemever ve Tsoar olarak tanınan Bela kralının krallıklarını fethetti.1

NOTLAR:

1.Sefer AYaşar, Noah Peraşası