Yaratılış 13:5-6

Avram’a eşlik eden Lot’un da davar, sığır ve çadırları vardı. Birlikte oturma konusunda ülke onları [ Avram ve Lot’u ] taşıyamadı. Servetleri öylesine çoktu ki, birlikte oturamadılar.

Bir tane Lot olmasına rağmen Tora, “Avram’a eşlik eden Lot” hakkında konuştuğunu belirtmektedir. Bu şekilde Tora, Lot’un sahip olduğu servete ve onura layık olabilmesinin tek nedeninin Avram’a eşlik ediyor olması olduğunu bildirmektedir. Avram’a eşlik etmesinin sonucu olarak Lot, iki değerli mücevherin atası olmayı hak etmiştir: Moav’lı Rut, Kral David’in büyük büyükannesi ve Amoni Naama, Kral Şlemo’nun eşi ve Yahuda Kralı Rahabam’ın annesi. Lot, kendi başına asla layık olmayacağı bunlara, nereye giderse gitsin Avram’a eşlik ettiği ve onun yanından ayrılmadığı için layık olabilmişti.40

NOTLAR:

40. Yafeh Toar, sayfa 244.