Yaratılış 12:20

Paro onun [ Avram’ın ] üzerine adamlar görevlendirdi ve onu, karısı ve ona ait olan her şeyle birlikte gönderdi.

Paro, Saray’ı almış olduğu Pesah Arefesi’nde Avram’a çok sayıda hediye vermişti. Şimdi ise Avram’ın onu affetmesi için daha çok sayıda hediye ve büyük miktarda para vermiştir. Tora sonra şöyle demektedir: “Avram, gerek sürü, gerek gümüş, gerekse de altın açısından çok yüklüydü” (Yaratılış 13:2).32

Eğer kişi bu olay hakkında düşünürse, Avram’ın başına büyük bir mucizenin geldiğini görebilir. Paro, Saray’ın Avram’ın kızkardeşi olmadığını öğrendiğinde vermiş olduğu hediyeleri geri almamıştır. Saray’ın onun kızkardeşi olduğunu düşünerek bu hediyeleri verdiği için iyi bir mazareti vardı. Böyle bir iddiayı kimse dile getirmedi. Bu nedenle, büyük bir mucize gerçekleşmiş gibi görünmektedir, çünkü; Avram’ın tüm hediyelerle ayrılmasına karşı, Tanrı tümünün gözlerini kapamıştır.33

Tanrı, bunların tümünü Avram’ın itibarını artırmak için yapmıştır. Mısırlıların büyük büyücüler olduğu biliniyordu ve hiçbirinin onların üstesinden gelecek gücü yoktu. Eninde sonunda Avram, Mısır’dan büyük bir servetle ayrılabildi.34

Paro ayrıca Saray’a hizmetçi olarak kendi kızını verdi, böylece Avram’ın ev halkı içerisinde bir hizmetkar olabilecekti. Avram’a vermeden önce, Paro kızını teselli ederek, şöyle dedi, “Kızım, Avram  o kadar kutsanmış ki, benim sarayımda prenses olmaktansa, Avram’ın evinde hizmetkar olman senin için daha iyidir. Saray’ın büyüküğünü kendi gözlerimle gördükten sonra, diyebileceğim bir şey yok. O’na tüm kalbinle ve tüm canınla hizmet etmeni istiyorum, bu şekilde O’ndan büyük fayda göreceksin.”35

Paro, Mısır boyunca Avram’a eşlik etmesi için silahlı korumalarını gönderdi. Ayrıca Avram’a bizzat eşlik ederek O’nu onurlandırdı. Ancak, kısa süre sonra bahsedeceğimiz gibi, sonra bu onuru pahalıya ödeyeceğiz, çünkü; bunun karşılığında, İsraillilerin Mısırlılara köle olmasına hükmedilmiştir.36

Paro’nun iyi bir savunması olmasına rağmen, Avram’ın kendisini savunmaya çalıştığına dair bir delil görmüyoruz. Avram, asıl nedenini, VaYera Peraşası’nda görecek olduğumuz gibi bu savunmayı Avimeleh’e karşı kullanmasına rağmen, insanlar Saray’ı öldürmesinler diye onun kızkardeşi olduğunu söylediğini bile dile getirmemiştir.

Paro, Avram’a “Eşin burada, al ve git” dedi. Paro, hiçbir bahane beklemediğini ima etmektedir; Avram’ın ne kadar erken o kadar iyi olacak şekilde acele edip gitmesini istemiştir, çünkü; Avram yüzünden yeterince ıstırap çekmişti. Avram bu nedenle cevap vermeye kalkışmaya korkmuştur, çünkü; Tanrı’nın isteğine karşı çıkıyor gibi görünmek istememiştir. Öte yandan Avimeleh, Avram’a “İşte tüm ülkem önünde” dedi. “Uygun gördüğün yere yerleş” (Yaratılış 20:15) demişti. Avram bu nedenle kendini savunmuştu, böylece Kral’a hakaret etmiş gibi görülmeyecekti.37

NOTLAR:

32. Sefer AYaşar.

33. Ramban; Zohar, sayfa 83.

34. Zohar, sayfa 82.

35. Sefer AYaşar; Yalkut Hadaş; Pirkey Rabbi Eliezer.

36. Zohar, sayfa 82; Sotah.

37. Bahya. Karşılaştır. Akedat Yitshak; Yafeh Eynaim.