Yaratılış 12:2-3

“Seni büyük bir millet haline getireceğim. Seni mübarek kılacağım ve ismini yücelteceğim. Bir Beraha olacaksın. Seni mübarek kılanları mübarek kılacak, seni lanetleyeni ise lanetleyeceğim. Yeryüzünün tüm aileleri senin sayende mübarek kılınacaklar”.

Bir kişi iyi bir iş yapmaya başlar ancak onu tamamlamazsa, konumunu kaybeder ve çocukları ölür. Tanrı bu nedenle Avram’a “Kutsal Topraklar’a doğru yola koyularak iyi bir iş yapmaya başladın. Yolculuğunun ortasında durma. Bu büyük görevi tamamladığında, seni büyük bir millet yapacağım. Ur Kasdim’i terk edip Kenaan topraklarına doğru yola çıkan ama Haran’da yerleşen babanı taklit etme. Görevini tamamlamalısın” dedi.

“Bununla iki üstünlüğe layık olacaksın. Birincisi, seni büyük ve kutsal bir millet yapacağım. Ayrıca ismini büyük yapacağım.” Bu, Tanrı’nın Avram’ı ün sahibi yapacağı anlamına gelir.

“Baban yaşlı olduğu halde, servetini miras almak için hazır bulunmak amacıyla oyalanma. Hiçbir mirasa ihtiyacın yok, çünkü; ‘Seni kutsayacağım.’ Senin bol miktarda para ve üne sahip olacağından emin olacağım.”

“Bunların tümü ile, ‘Bir kutsama olacaksın.’ Para ve servete sahip olacak olsan da, sahip oldukların üzerinde hiçbir kötü gözün gücü olmayacak.”

“Dünya’nın bir ucundan evine ziyaretçiler gelecek ve çok para harcamak zorunda kalacaksın. İnsanlar diğerlerine ne kadar iyi olduğunu söyleyecek. Evinde kalacak olan yaya yolcular için birçok harcama yapacaksın. Tüm bunların seni fakirleştireceğini düşünme; tüm kutsamaların kaynağını eline verdim.”16

“Tüm insanlar tarafından sevileceksin. Hepsi sana saygı gösterecek ve senin esenliğini isteyecek.”

Bu son ifade, şu ayette ima edilmiştir, “Seni mübarek kılanları mübarek kılacak, seni lanetleyeni ise lanetleyeceğim.” Avraam’ı kutsayan çok kişi olacaktır ama sadece bir kişi onu lanetleyecektir. Bu kişi Nimrod’du. [Tanrı, Avram’a,] “Ondan korkma. Onu lanetleyeceğim ve hiçbir üstünlüğe sahip olmasına izin vermeyeceğim” dedi.17

NOTLAR:

16. Kesef Nivhar.

17. Rabbi Eliyahu ibn Hayim; Kli Chemdah.