Yaratılış 11:32

Terah’ın günleri 205 yıl oldu ve Terah Haran’da öldü.

Bazı Tora tomarlarında, Haran kelimesi (חָרָן) Nun (נ) harfi ters olarak yazılmıştır. [Haran kelimesi öfke anlamına gelir] ve bu Avraam zamanına dek İlahi öfkenin dünyanın üzerinde olduğunu ima eder. Adam’dan Avraam’a kadar olan yirmi nesil Tanrı’yı öfkelendirmiş, üzerilerine Büyük Tufan ve ulusların ayrılması gibi felaketleri getirmişlerdir. Avraam ortaya çıktığında, dünya iyileşmeye başladı ve iyilikler doğdu.32

NOTLAR:

32. Raşi.

Bununla, Noah Peraşası ile ilgili yorumları tamamladık. Bu peraşa ile birlikte okunan Aftara, Yeşaya 54:1-10 ayetleridir. Buraya kadar kutsal Tanrı’nın yardımı ile geldik.