Yaratılış 9:24

Noah, şarabın uyuşukluğundan ayıldı ve en küçük oğlunun kendisine yaptığı şeyi anladı.

 

Noah, Ham’ın gemideyken hayvanların bile kaçındığı cinsel ilişkiye girdiğini biliyordu. Noah bu nedenle kendisine karşı bu zulmü yapan kişinin Ham olduğunu bildi. Bu kadar kötü bir şeyi başka bir canlı yapamazdı.22

 

Daha önce bahsedildiği gibi Ham, büyük oğullardan biri olduğu halde, Tora onu “en küçük” olarak tanımlamaktadır. Tora’nın onu “en küçük” olarak tanımlamasının nedeni, yapmış olduğu kötülük nedeniyle konumunu kaybetmiş olmasıdır. Büyüklerinin karşısında bir statü sahibi olmayan küçük bir çocuk gibidir.23

 

NOTLAR:

  1. Yafeh Toar, sayfa 225; Kli Yakar.
  2. Raşi; Mizrahi.