Yaratılış 5:12-14

BÖLÜM 16

 

Kenan 70 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Maalalel. Kenan, Maalalel doğduktan sonra 840 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Kenan’ın tüm günleri 910 yıldı; ve öldü.

 

Dördüncü kuşak Kenan’dı (קֵינָן). Yaratılıştan sonra 325 yılında doğdu (M.Ö. 3436). 910 yıl yaşadı ve 1235 yılında (M.Ö. 2526) öldü.

 

Büyük İskender, Hint Okyanusu’nda bir adayı araştırdı. Orada son derece kadınsı görünüşe sahip bir kabile buldu. Canlı balıkları çiğ çiğ yiyerek yaşamlarını sürdürüyorlardı. Kenan’ın bu adada gömülü olduğu söylenir.

 

Kenan büyük bir dahiydi, her şeyi hatta cinlere nasıl hükmedeceğini biliyordu. Tanrı’nın dünyayı yok etmek için büyük bir tufan göndereceğini anlamıştı. Bunların tümü bir anıt üzerine [bu adada bulunan] açık İbranice alfabe ile yazılmıştır. Ayrıca O’nun zamanında, okyanusun yükselip, Dünya’nın üçte birini su altında bıraktığı da yazılıdır.1

 

NOTLAR:

  1. Abarbanel, Josephus’tan alıntı yapmaktadır.