Yaratılış 5:7-8

Şet, Enoş doğduktan sonra 807 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Şet’in tüm günleri 912 yıldı; ve öldü.

 

Şet, yaratılıştan sonraki 1042 yılında öldü (M.Ö. 2719).

 

Kayin’in soyundan gelenlerin tümü kötü ve utanmazdı. Bu nedenle dünya Şet doğana dek düzeltilemedi. Sonra insanlar iyileşmeye başladılar.1

 

NOTLAR:

  1. Zohar 1:36, 1:54, 1:56