Yaratılış 4:11

Şimdi sen, kardeşinin kanını senin elinden almak için ağzını açan topraktan daha da lanetlisin.

 

Toprağın da bu günahta payı vardı, çünkü; “ağzını açmış” ve Evel’in kanını yutmuştu. Toprağın kanı emmesi tamamen tabii olabilir ama genellikle yüzeyde bir izi kalır. Bu durumda ise, kan tamamen emilmiş ve yüzeyde hiç iz kalmamıştı.

 

Bir bakımdan, toprak iyi bir iş yapmıştı, çünkü; hiçbir hayvan bu kanı yalayamayacaktı. Toprağın yüzeyinde hiçbir renk değişikliği bile kalmaması, toprağın kanı tamamen saklamak ve fark edilmemesini istediğinin bir işaretiydi. Bu ise uygun değildi, çünkü; hiçbir şey Tanrı’dan saklanamaz. Bu nedenle Tanrı, toprağı da lanetin içine dahil etti.