Yaratılış 3:7

İkisinin de gözleri açıldı ve çıplak olduklarını anladılar. İncir yapraklarını birbirlerine diktiler ve kendilerine önlük yaptılar.

 

Hava’nın gözleri açıldığında, Ölüm Meleği’nn önünde durduğunu gördü ve ölmek üzere olduğuna emin oldu. Sonra, meyveyi kocasına da vermeye karar verdi, böylece o da ondan yiyecekti. [Bunun nedeni kıskançlıktı; öldüğünde Tanrı’nın Adam için yeni bir kadın yaratacağını düşündü. (Çeviren)]

 

Adam’a meyveyi ağaçtan koparıldığı gibi yediremeyeceğini görünce, meyveyi sıkıp suyundan biraz Adam’a verdi. Böylece Adam gerçekte ne yaptığının farkında olmadan meyveyi yedi.117

 

Bazıları Adam’ın gerçekten meyveyi Hava’dan aldığını söyler.

 

Bazıları Hava’nın Adam’ı yemeğe zorladığını söyler. Ağlayıp feryat etti ve böylece Adam buna karşı koyamadı.

 

Hava’nın meyveyi Adam’a vermesi yeterli değildi. Aynı zamanda dünyadaki tüm hayvanlara ve kuşlara da verdi.

 

Adam ve Hava meyveyi yiyince çıplak olduklarını anladılar. [Yedikleri meyve incir olduğu için,] kendilerine incir yapraklarından örtüler yaptılar.118 İğneleri olmadığı için onları hasır ve dikenle diktiler.119

 

NOTLAR:

  1. Pirkey Rabbi Eliezer 13; Bereşit Rabba.
  2. Tosefot, Sanhedrin 70b.
  3. İbn Ezra