Yaratılış 1:22-23

Tanrı onları “Verimli olun ve çoğalın; denizlerin sularını doldurun; uçucular da yeryüzünde çoğalsınlar” diyerek mübarek kıldı. Akşam oldu ve sabah oldu; beşinci bir gün.

 

Kuşlar karada yaşar ve çocuklarını orada büyütürler. Tanrı’nın isteği buydu.

 

Tanrı’nın yaratmış olduğunu kutsadığı ilk gün bu gündür. Bunun nedeni, her yaratıktan iki tane -daha fazla değil- erkek ve dişinin yaratılmış olmasıdır. Çoğalmak için kutsanmaya ihtiyaçları duydular, böylece dünya kuşlar, balıklar ve diğer yaratıklarla dolacaktı. Otlar ve ağaçlar çok sayıda yavru verebiliyordu ve kutsanmaya ihtiyaç duymadılar.18

 

Altıncı günde yaratılmış olan yaratıklar da, erkek ve dişi olarak yaratılmış olmalarına rağmen, özel olarak kutsanmadılar. Beşinci günde yapılmış olan canlıların kutsanmasına dahildiler.19

 

Bazı kişiler, bu kutsamanın özellikle balıklarla ilgili olduğunu, çünkü; onların yakalanıp yendiklerini ve türemek için onlara bir şans verilmediğini söylemektedir. Bu nedenle özel bir kutsama verilmiştir ki hiç bir türün soyu tükenmesin.

 

Bu kutsama aynı zamanda daha sonra açıklanacağı gibi, kötü gözün balıklar üzerinde bir etkisi olmadığını gösterir.20

 

Bu kutsamanın amacı ile ilgili olarak başka bir görüş, tüm dünyanın insanın bol yiyecek ve beslenmeye sahip olabilmesi, böylece Tanrı’ya hizmet edebilmesi için yaratıldığını belirtir. Balıklar ve kuşlar kutsanmıştır ki insanlar için sağlıklı yiyecekler olsunlar ve hiçbir şekilde zararlı olmasınlar. Başka hayvanlar da yenilebilir olmasına rağmen bunlar kutsanmamışlardır ve bu nedenle zararlı olabilirler.21

 

Bazı kişiler bu kutsamanın nedeni olarak, kuşlar ve balıkların yavrularını karınlarında taşımaması, içinde embriyoların biçimleneceği yumurtalar bırakmaları olduğunu belirtir. Annesinin artık bir parçası olmayan bir yumurtanın içinde bir canlının oluşması büyük bir harikadır. Tanrı, her şeyin O’nun sözü ile yönetildiğini bize öğretmek amacıyla onları kutsamıştır.22

 

Bir kişi bunların “doğal” şeyler olduğunu söylememelidir.23 Yağmur, çiğ, rüzgarlar ve dünya üzerinde yetişen her şeyin tümünün, yaratmış oldukları onlardan faydalansınlar diye, Tanrı tarafından yönetildiğini kavramak inancımızın temelidir. Bu şeylerin doğal şeyler olduğu açık görünebilir, ama bir şey Tanrı’nın isteğine aykırı gittiğinde doğa yasaları bile iptal edilebilir.

NOTLAR:

  1. Ramban.
  2. Bereşit Rabba; Raşi.
  3. Yazar’ın VaYehi ile ilgili açıklamasına bakınız.
  4. Alşih.
  5. Abarbanel.
  6. Teşuvot Haham Tzvi 18; Yafeh Toar.