Yaratılış 1:20

BÖLÜM 5

Tanrı “Su, canlı sürüleriyle kaynasın ve yeryüzü üzerinde uçucular, gökyüzü kubbesinin yüzünde uçsunlar” dedi.

 

Beşinci gün, Tanrı tüm uçan yaratıkları yarattı. Bilginler arasında, uçan yaratıkların nasıl yapıldığına dair iki görüş vardır. Bazıları, balıklar gibi sudan yaratıldıklarını söyler. Balıklarda suyun etkisi daha güçlüdür ve suda yaşarlar.1 Kuşlar, öte yandan hava elementini de içerir, böylece uçabilirler.

 

Diğerleri, kuşların, denizin dibinde bulunan ince çamurdan yaratıldığını söyler. Bazılarına göre, bu “çamur” denizin yüzeyinde bulunan köpüktür. Bu “çamur” toprak, su ve hava elementlerinin karışımından oluşur. Kuşlar, bu “çamurdan” yaratılmış olduğu için, sudan yaratılmış olan yaratıklar ile topraktan yaratılmış olan yaratıkların ortasında yer alır.

 

Bu nedenle, kuşların koşer kesiminde iki “işaret”ten birini (soluk borusu ve yemek borusu) kestikten sonra kuşları yiyebilirken;2 memeli hayvanlarda, iki “işaret”in de kesilmesi gereklidir. Çünkü, memeli hayvanlarda toprağın etkisi daha fazladır.

 

Balıklar, sadece su elementinden yaratıldığı için, koşer kesim ritüeline gerek yoktur. Sudan çıktıktan sonra yenebilirler.

 

Dünya’daki her yaratığın bir amacı vardır; hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Bu görünüşte faydasız olan sinekler, bitler ve sivrisinekler için de geçerlidir.3 Bazı zararlı hayvanlar günahkarları cezalandırmak için yaratılmışlardır. Bit ve keneler insanı uykusundan uyandırmak için yaratılmışlardır. Böylece insan, gücü nispetince Tora çalışıp ruhunu iyileştirebilir ve tüm gecesini uykuda harcamaz.4

 NOTLAR:

  1. Hulin 28; Abarbanel.
  2. Abarbanel; Toledot Yitzhak
  3. Şabat, Bölüm 8; Bereşit Rabba 10.
  4. Yazar’ın kendi görüşü.