Yaratılış 1:6

BÖLÜM 2

 Tanrı, “Suyun içinde bir gök olsun ve suyla suyu birbirinden ayırsın” dedi.

 

İkinci gün, Tanrı göklerde bir gökkubbe olmasını buyurdu. Bir insanın aslanın sesinden ürkmesi gibi, sular Tanrı’nın sözünün dehşetinden pıhtılaştı.1

 

Bu dönemde, tüm yaratılış sudan oluşuyordu. Tanrı, sonra bu suları ayıran bir göğün varolmasını buyurdu. Suların bir kısmı göğün üzerinde, bir kısmı altında, gök ise aralarındaydı.

 

Yer ile gökkubbe arasındaki mesafe ile gökkubbe ile yukarıdaki sular arasındaki mesafe aynıdır.2  “Suyun içinde bir gök olsunayetinin anlamı budur.

 

NOTLAR:

  1. Raşi yerinde
  2. Tanhuma