Yaratılış 2:25

Adam ve eşi – ikisi de çıplaktılar; ancak [bu durumdan] utanmıyorlardı.