Yaratılış 9:29

Noah’ın tüm günleri 950 yıldı; ve öldü.   Noah, 950 yıl yaşadıktan sonra, yaratılıştan sonra 2006 yılında (M.Ö. 1755) öldü. Böylelikle, Avraam Noah’ı bildi; Noah öldüğünde Avraam 58 yaşındaydı. [Bu kolayca hatırlanabilir, çünkü; Noah (נֹחַ) isminin sayısal değeri 58’dir.]48   NOTLAR: İbn Ezra; Sefer HaYasar.

Yaratılış 9:28

Noah, Tufan’dan sonra 350 yıl yaşadı.   Noah, Tufan’dan sonra 350 yıl yaşadı, soyundan gelen birçok kişiyi görmeye layık oldu, çünkü; çocukları ve torunları büyük ailelere sahipti.43   Noah, tamamen yeni olan düzeni gören beş kişiden ilkiydi. Bu beş kişi, Noah, Yosef, Moşe, İyov ve Mordehay’dı.44   Noah, tüm çağdaşlarının yok edildiğini gördü. Tufan o…

Yaratılış 9:27

“Tanrı Yefet’i genişletsin, ama [Tanrı’nın kutsal Varlığı] Şem’in çadırlarında barınsın. Ve Kenaan onlara köle olsun!”   [Genişleme olarak tercüme edilen İbranice Yaft (יַפְתְּ) kelimesi, Yefet (יֶפֶת) ismi ile aynı harflere sahiptir.]   Noah, Tanrı’nın Yefet’in bilincini genişletmesini, böylece onun soyunun büyük işler başarmasını vadetmek için Yefet’i kutsadı. Bu, onun soyundan gelen Kiros’un İkinci Tapınağın yapılmasına…

Yaratılış 9:26

[Noah sonra] “Şem’in Tanrı’sı Aşem Mübarek’tir! Kenaan ona [Şem’e] köle olsun!” dedi.   Noah, Kenaan’ı lanetledikten sonra, Şem ve Yefet’i kutsamaya başladı. Böylece Ham, eğer haketmiş olsaydı, onlar gibi yücelikle kutsanacağını bilecekti.   Noah kutsamayı şöyle söyledi, “Şem’in Tanrı’sı Aşem Mübarek’tir.” Noah, Tanrı’yı kutsadı, çünkü; Tanrı’nın sözünü tutarak Kenaan topraklarını Şem’in soyuna, İsrail halkına vereceğini…

Yaratılış 9:25

“Kenaan lanetlidir!” dedi. “Kendi kardeşlerine köleler kölesi olsun!”   [Ham, “en küçük” olduğu için onun suçlu olduğu açıktır. Ham, kendisi için statü kazanmak amacıyla babasını hadım etmişti, bu nedenle] lanetlenerek kardeşlerine köle olmasına hükmedilmişti.24   Burada şu mantıklı soru sorulabilir: Zulmü yapan kişi Ham olduğu için lanetlenmesi gereken kişi o olmalıdır. Kenaan’ın suçu neydi?  …

Yaratılış 9:24

Noah, şarabın uyuşukluğundan ayıldı ve en küçük oğlunun kendisine yaptığı şeyi anladı.   Noah, Ham’ın gemideyken hayvanların bile kaçındığı cinsel ilişkiye girdiğini biliyordu. Noah bu nedenle kendisine karşı bu zulmü yapan kişinin Ham olduğunu bildi. Bu kadar kötü bir şeyi başka bir canlı yapamazdı.22   Daha önce bahsedildiği gibi Ham, büyük oğullardan biri olduğu halde,…

Yaratılış 9:20-23

Noah, toprak adamı olmaya başladı ve bir bağ dikti. [Yaptığı] şaraptan içti ve sarhoş oldu. Çadırın içinde soyundu. Kenaan’ın babası Ham, babasının çıplaklığını gördü ve dışarıda iki kardeşine anlattı. Şem, Yefet ile bir giysi aldı ve ikisi, onu omuzlarına yerleştirdiler. Geri geri gittiler ve babalarının çıplaklığını örttüler. Yüzleri aksi yöne dönüktü ve babalarının çıplaklığını görmediler.…

Yaratılış 9:18-19

BÖLÜM 5   Noah’ın, gemiden çıkan oğulları Şem, Ham ve Yefet idi. Ham, Kenaan’ın babasıdır. Bu üçü, Noah’ın oğullarıydı ve tüm dünya onlardan [gelenlerle] tekrar kalabalıklaştı.   Tora, bize Tanrı’nın Noah ve oğullarını gemiden sağlam ve sağlıklı çıkartma lütfunu gösterdiği konusunda bilgilendirmektedir. Gemide çektikleri ıstırabı hayal etmek mümkün değildir ama onlar buna dayanmışlardı.1 [Tora daha…

Yaratılış 9:8-17

BÖLÜM 4   Tanrı, Noah’a ve onunla birlikte oğullarına [şunları] söyledi: “Ben de işte Bizzat sizinle ve sizden sonraki kuşaklarınızla bir antlaşma yapıyorum. [Bu antlaşma aynı zamanda] Sizinle birlikte bulunan ve gemiden tüm çıkanlar – gerek kuş, gerek çiftlik hayvanları, gerekse de yeryüzünün tüm vahşi hayvanları olsun – tüm canlı türleri ve yeryüzünün tüm hayvanları…

Yaratılış 9:5-7

“Diğer yandan; kendi yaşamınızın kanının hesabını soracağım. [Ayrıca bu tipte bir] Hesabı her vahşi hayvanın elinden soracağım. [Her bir] insan hayatının hesabını, insanın elinden – [hatta] insanın kendi kardeşinin [bile] elinden soracağım. İnsan kanı döken kişinin kanı, [yine] insan tarafından dökülecektir, çünkü Tanrı, insanı Kendi görüntüsünde yapmıştır. “Ve şimdi; verimli olun ve çoğalın; yeryüzünde kaynayın…