Yaratılış 8:22

“Yeryüzü var oldukça, ekim ve hasat, soğuk ve sıcak, yaz ve kış, gün ve gece [bir daha] işleyişlerini durdurmayacak.”   Bu yemin, “yeryüzü var oldukça” geçerli olacaktır. Gök ve yeryüzü var oldukça, bu yemin yürürlüktedir. Ama son günlerde, Tanrı dünyayı tamamen yok edecek ve yenileyecektir; o zamanda bu yemin ile kayıtlı olmayacaktır. Tanrı bu nedenle…

Yaratılış 8:21

Tanrı güzel kokuyu kokladı ve Tanrı Kendi’ne “Toprağı bir daha insanlar yüzünden lanetlemeyeceğim” dedi. “Çünkü insan kalbinin eğilimi, çocukluğundan beri kötüdür. Tüm hayatı bir daha hiçbir zaman, [şimdi] yapmış olduğum gibi vurmayacağım.   [Tora, “Tanrı güzel kokuyu kokladı” dediğinde, bunun anlamı] Tanrı’nın Noah’ın korbanını memnuniyetle kabul etmiş olduğudur.   Tanrı aynı zamanda, Tanrı’ya inancı nedeniyle…

Yaratılış 8:20

Noah, Tanrı’ya bir mizbeah inşa etti. Her temiz çiftlik hayvanından ve her temiz kuştan [bir miktar] aldı ve mizbeahta tamamen-yakılan-korbanlar yaptı.   Noah, geminin tahliyesini tamamladıktan sonra, her şeyi uygun biçimde düzenledi ve düşünmeye başladı: “Tanrı niçin benden yedi koşer hayvanı gemiye getirmemi istedi? Amaç sadece dünyayı tekrar doldurmak olsaydı, bir çift yeterli olurdu. Tanrı’nın…

Yaratılış 8:18-19

Noah, yanında oğulları, eşi ve gelinleriyle çıktı. Her vahşi hayvan, her toprak hayvanı ve her kuş – yeryüzü üzerinde hareket eden her şey – aile aile gemiden çıktılar.   Tufan’ın gerçekleşmesinin ana nedeni, hem insan hem de hayvan tarafındaki cinsel ahlaksızlıktı. Tora bu nedenle hayvanların bile “aile aile gemiden çıktıklarını” söylemektedir. Açıktır ki, hayvanların insanlar…

Yaratılış 8:15-17

BÖLÜM 3   Tanrı, Noah’a [şunları] söyleyerek konuştu: “Gemiden çık – sen ve seninle birlikte eşin, oğulların ve gelinlerin. Yanındaki tüm canlıları – gerek kuş, gerek çiftlik hayvanı, gerekse de yeryüzü üzerinde hareket eden toprak hayvanı olsun – tüm vücutları yanında çıkar. Yeryüzünde kaynaşsınlar ve yeryüzü üzerinde üreyerek çoğalsınlar”.   Burada mantıklı olarak soru sorulabilir:…

Yaratılış 8:14

Ve ikinci ayda, ayın 27. gününde, yeryüzü kurudu.   [Yeryüzü 27 Heşvan’da (27 Ekim) tamamen kurudu.]   Yeryüzü öyle kurudu ki toprağı sürmek ve onu dikime hazırlamak mümkün değildi. Hayatta kalanlar yağmur yağana dek ve toprak yumuşayana dek beklemek zorundaydı. Bu özel bir mucizeydi, çünkü; mantıken biri bu kadar büyük bir tufandan sonra uzun süre…

Yaratılış 8:12-13

Başka bir yedi gün daha bekledi ve güvercini [tekrar] gönderdi. [Güvercin] Ona bir daha dönmedi. [Noah’ın yaşamındaki] 601. yılda birincide [ilk ayda], ayın birinde yeryüzündeki sular [tamamen] çekildi. Noah geminin [güverte] kapağını açtı ve toprağın yüzeyinin kurumaya başladığını gördü.   Bu olay [Roş Aşana’da], Tişri ayının ilk günü, [1657] (M.Ö. 2 Eylül 2105), Noah 601…

Yaratılış 8:10-11

Başka bir yedi gün daha bekledi ve güvercini bir kez daha gemiden gönderdi. Güvercin akşam vakti ona geldi; ve işte – ağzında, yeni koparılmış bir zeytin dalı vardı. Noah böylece suların yeryüzü üzerinden alçaldığını anladı.   Dünya hala su ile kaplıydı, fakat güvercin Kutsal Topraklar’daki bir ağaçtan bir zeytin yaprağı getirdi. Diğer kişiler, bunun Eden…

Yaratılış 8:8-9

[Noah] Suların toprak yüzeyinde hafifleyip hafiflemedeğini görmek için güvercini yanından gönderdi. Güvercin ayağını koyabileceği bir yer bulamadı ve ona [Noah’a], gemiye geri döndü; zira tüm yeryüzü üzerinde [hala] su vardı. [Noah] Elini uzattı ve onu alarak kendisine, gemiye getirdi.   Noah, kuzgunu gönderdikten yedi gün sonra güvercini gönderdi.108 Güvercini belirli bir görevle değil, sadece konabileceği…

Yaratılış 8:6-7

Kırk gün geçtikten sonra Noah, yapmış olduğu geminin penceresini açtı. Kuzgunu gönderdi ve [kuzgun] çıktı. Sular yeryüzü üzerinden kuruyana kadar [kuzgun] sürekli çıktı ve döndü.   Tora, bizi Noah’ın hayvanlar ve kuşların dillerini bildiği konusunda bilgilendirmektedir. [Böylece kuzguna ne yapması gerektiğini söyleyebilmiş ve onu bir görev için gönderebilmiştir.]99   Bu olay, 10 Elul’de (13 Ağustos),…