Yaratılış 6:21

“Sana gelince – yanına yenilir türdeki her yiyecekten al ve kendine depola. [Bunlar] Hem sana, hem de onlara [hayvanlara] yiyecek olacaktır”.   Tanrı, Noah’a, “Tüm insanlar Tufan’da öleceği için gemideki hayvanları beslemek için onların mallarını alabileceğini düşünme” dedi. Bu nedenle Tanrı, Noah’a, “Her yiyecekten kendine al” dedi. Bu ifadenin çağrıştırdığı anlam, bunların Noah’ın kendi mallarından…

Yaratılış 6:19-20

“Her canlıdan, her vücuttan – seninle yaşatılmaları için her türden – ikişer taneyi gemiye getir; erkek ve dişi olsunlar. Her türdeki kuştan, her türdeki çiftlik hayvanından ve her türdeki toprak hayvanından – [bunların] her birinden iki tanesi, yaşatılmak üzere sana gelecekler.”   Tanrı, Noah’a bu hayvanların sadece hayatta kalmayacaklarını, aynı zamanda “yaşayacaklarını” söyledi. Noah’ın onlara…

Yaratılış 6:17-18

“Bana gelince – göklerin altında bulunan, yaşam nefesine sahip tüm vücutları yok etmek için, yeryüzüne Tufan sularını getiriyorum. Yeryüzündekilerin hepsi helak olacak. Ama sana olan Sözüm’ü yerine getireceğim – Sen, yanında oğulların, eşin ve oğullarının eşleri ile birlikte gemiye gireceksin.   Tanrı, Noah’a gemiye girip Tufan’dan kurtulacağını söylediğinde, “Sen, yanında oğulların, eşin ve oğullarının eşleri”…

Yaratılış 6:16

Gemiye [ışık için] bir pencere / ışıklık yap. Üstteki açıklığı 1 kübit (ama) [genişliğinde] olacak şekilde [eğik] olsun. Geminin kapısını da onun yanına yerleştir. [Gemiyi] Alt, ikinci ve üçüncü [güverteler olacak şekilde] yap.   Geminin kapısının üstte değil, diğer gemilerde olduğu gibi sol kenarda olması gerekirdi; Tufan’ın yağmuru çok şiddetli olacaktı ve üstte olduğu takdirde…

Yaratılış 6:15

Onu şu şekilde inşa edeceksin: Geminin uzunluğu 300 kübit (ama), genişliği 50 kübit (ama) ve yüksekliği 30 kübit (ama) olacak.   Her kübit uzunluğu [Noah’ın] altı el genişliği kadardı. Bugün kullandığımız kübit uzunluğundan yaklaşık iki el genişliği daha uzundu.16 [Çeviren’in notu: Modern kübit (ama) yaklaşık 21 inç uzunluktadır ve her el genişliği üç buçuk inçtir.…

Yaratılış 6:14

“Kendine gofer ağacından bir gemi yap. Gemiyi bölmelere ayır; içten ve dıştan ziftle sıva.”   Tanrı, Noah’a ağaçları Ararat Dağları bölgesinden almasını söyledi.13 Bunlar [Türkiye’nin doğusunda] Bağdat tarafına doğruydu.14   Bu ağaç çok kuvvetli ve suya dayanıklıdır. Buna İbranice’de gofer (גֹפֶר) ağacı denir. Bazı kişiler bunun çok hafif ve suda batmayan balsa ağacı olduğunu söyler.15…

Yaratılış 6:13

BÖLÜM 2   Tanrı, Noah’a “Tüm vücutların sonu önüme geldi; çünkü yeryüzü [insanların] suçlarıyla / onların önünde doldu” dedi. “Bu yüzden onları yeryüzü ile birlikte yok edeceğim.”   Ne zaman bir kişi günah işlese, meleksi bir Davacı yaratılır. Bu Davacı’ya Son (Ketz) adı verilir. Her kişiyi işlemiş olduğu günahtan dolayı cezalandıran bu meleksi varlıktır ve…

Yaratılış 6:9

NOAH PERAŞASI   BÖLÜM 1   Bunlar, Noah’ın soyudur: Noah dürüst biriydi, kendi neslinde kusursuzdu. Noah Tanrı ile birlikte yürüdü.   Önceki peraşanın sonunda, Tora “Noah Tanrı’nın gözünde beğeni bulmuştu” (Yaratılış 6:8) demişti. Bu, onun Tufan’dan kaçmayı hak etmediğini [ama Tanrı’nın bir şekilde onu sevdiğini] ima edebilirdi. Tora bu nedenle bizi Noah’ın “dürüst” ve “kusursuz”1 olduğu…