Yaratılış 5:32

BÖLÜM 22   Noah 500 yaşındaydı ve Noah, Şem’e, Ham’a ve Yefet’e baba oldu.   Onuncu nesil Noah’tı, yaratılıştan sonra 1056 yılında (M.Ö. 2705) doğdu. Adam’ın yaratılışından Noah’ın doğumuna dek geçen 1056 yıl, basit bir hesaplama ile bulunabilir:1   Şet, Adam 130 yaşındayken doğdu. Enoş, Şet 105 yaşındayken doğdu. Kenan, Şet 90 yaşındayken doğdu. Maalalel,…

Yaratılış 5:28-31

BÖLÜM 21   Lemeh 182 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu. “Bu, bizi işimizden ve Tanrı’nın lanetlemiş olduğu topraktan kaynaklanan ıstırabımızdan ferahlatacak” diyerek adını Noah koydu. Lemeh, Noah doğduktan sonra 595 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Lemeh’in tüm günleri 777 yıldı; ve öldü.   Dokuzuncu nesil (לֶמֶךְ) Lemek, 874 yılında (M.Ö. 2887) doğdu.…

Yaratılış 5:25-27

BÖLÜM 20   Metuşelah 187 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Lemeh. Metuşelah, Lemeh doğduktan sonra 782 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Metuşelah’ın tüm günleri 969 yıldı; ve öldü.   Sekizinci kuşak Metuşelah  [İbranice (מְתוּשֶׁלַח)] 687 yılında (M.Ö. 3074) doğdu. 969 yıl yaşadı ve 1656 yılında (M.Ö. 2105) öldü. Metuşelah tam anlamıyla bir…

Yaratılış 5:21-24

BÖLÜM 19   Hanoh 65 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Metuşelah. Hanoh, Metuşelah doğduktan sonra 300 yıl Tanrı ile yürüdü ve oğulları ve kızları oldu. Hanoh’un tüm günleri 365 yıldı. Hanoh Tanrı ile yürüdü ve artık varolmadı; çünkü Tanrı onu aldı.   Yedinci kuşak Enoh’tu [İbranice Hanok (חֲנוֹךְ)]. 622 yılında (M.Ö. 3129) doğdu.…

Yaratılış 5:18-20

BÖLÜM 18   Yered 162 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Hanoh. Yered, Hanoh doğduktan sonra 800 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Yered’in tüm günleri 962 yıldı; ve öldü.   Altıncı kuşak (יֶרֶד) Yered’di. 460 yılında doğdu (M.Ö. 3301). 962 yıl yaşadıktan sonra, 1422 yılında öldü (M.Ö. 2339).  

Yaratılış 5:15-17

BÖLÜM 17   Maalalel 65 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Yered. Maalalel, Yered doğduktan sonra 830 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Maalalel’in tüm günleri 895 yıldı; ve öldü.   Beşinci, kuşak  (מַהֲלַלְאֵל) Maalalel’di. 395 yılında (M.Ö. 3366) doğdu. 895 yıl yaşadıktan sonra, 1290 yılında (M.Ö. 2471) öldü.  

Yaratılış 5:12-14

BÖLÜM 16   Kenan 70 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Maalalel. Kenan, Maalalel doğduktan sonra 840 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Kenan’ın tüm günleri 910 yıldı; ve öldü.   Dördüncü kuşak Kenan’dı (קֵינָן). Yaratılıştan sonra 325 yılında doğdu (M.Ö. 3436). 910 yıl yaşadı ve 1235 yılında (M.Ö. 2526) öldü.   Büyük…

Yaratılış 5:9-11

BÖLÜM 15   Enoş 90 yıl yaşadı ve bir oğlu oldu – Kenan. Enoş, Kenan doğduktan sonra 815 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Enoş’un tüm günleri 905 yıldı; ve öldü.   Üçüncü kuşak Enoş’tu. 235 yılında doğdu (M.Ö. 3526).   Adam, Şet ve Enoş birbirine benziyordu. Adam, Tanrı tarafındna yaratılmış olduğu için, tüm…

Yaratılış 5:7-8

Şet, Enoş doğduktan sonra 807 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu. Şet’in tüm günleri 912 yıldı; ve öldü.   Şet, yaratılıştan sonraki 1042 yılında öldü (M.Ö. 2719).   Kayin’in soyundan gelenlerin tümü kötü ve utanmazdı. Bu nedenle dünya Şet doğana dek düzeltilemedi. Sonra insanlar iyileşmeye başladılar.1   NOTLAR: Zohar 1:36, 1:54, 1:56