• Yaratılış 2:23-24

  Adam “Şimdi bu, kanım ve canımdır / kemiklerimden kemik ve etimden ettir. İsmi Kadın (İşa) olsun; çünkü adamdan (İş) alındı” dedi. Bu sebeple bir erkek, babasını ve annesini bırakıp eşiyle birleşmelidir ve tek vücut haline gelmelidirler.   [Bu ayet, kelime kelime şöyle okunabilir, “Bu zamanda, o kemiklerimden kemiktir”] Bu, kadının adamın kaburga kemiğinden yaratılacağı tek zamandır anlamına gelmektedir. Bundan sonra,…

 • Yaratılış 2:21-22

  Tanrı adamın derin bir bilinçsizlik durumuna düşmesini sağladı ve [adam] uyudu. [Tanrı, adamın] Kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapadı. Tanrı, adamdan aldığı kaburga kemiğini bir kadın şeklinde inşa etti ve onu adama getirdi.   Her şey yaratılmış olduğu kaynaktan etkilenir. Tanrı her şeyi düzenledi, böylece kadın olumsuz bir etkiye sahip olacak bir yerden yaratılmadı.   Tanrı “Eğer onu…

 • Yaratılış 2:20

  Adam tüm çiftlik hayvanlarına, gökyüzünün kuşlarına ve tüm vahşi hayvanlara isimler verdi. Fakat adam, [bunların arasında] kendine uygun bir yardımcı bulamadı.   Adam, dünyadaki tüm yaratıkların erkek ve dişi olarak yaratıldıklarını gördü ve yalnız olduğu için çok mutsuz oldu. “Niçin her birine bir eş verdin, ama beni yalnız bıraktın?” diyerek şikayet etti. Sonra Tanrı ona isteğini bağışladı ve “Adamın yalnız…

 • Yaratılış 2:18-19

  Tanrı “Adamın yalnız olması iyi değil. Ona, kendisine uygun bir yardımcı yapayım” dedi. Tanrı tüm vahşi hayvanları ve gökyüzünün tüm kuşlarını topraktan şekillendirmişti. [Şimdi] Her birine ne isim vereceğini görmek için [onları] adama getirdi. Adam her canlıya ne isim verdiyse, onun ismi öyle kalacaktı.   Tora, burada bize Adam’ın büyük zekası hakkında bilgi vermektedir. O, meleklerden bile daha bilgeydi.  …

 • Yaratılış 2:16-17

  Tanrı adama bir emir verdi ve “Bahçenin tüm ağaçlarından serbestçe yiyebilirsin” dedi. “Ancak İyi ve Kötüyü Bilme Ağacı’ndan yeme; çünkü ondan yediğin gün, kesinlikle öleceksin”.   Tora, Tanrı’nın Adam’a yedi kuralı yerine getirmeyi emrettiğini bize bildirir. Bu kurallar onun ve aynı biçimde onun tüm soyu için geçerlidir.   Evrensel Buyruklar Yedi tane evrensel buyruk vardır:88 [Bunlar esasen Yahudi olmayan diğer…

 • Yaratılış 2:15

  Tanrı adamı aldı ve hem işlemesi, hem de koruması için onu Eden Bahçesi’e yerleştirdi.   [Tanrı, Adam’ı daha sonra üzerine Yeruşalayim Tapınağı’nın inşa edileceği Moriya Dağı’nda yarattı.] Şimdi, onu Moriya Dağı’ndan aldı ve Eden Bahçesi’ne yerleştirdi.80   Tanrı, Adam’a bahçeyi bir uçtan diğerine gösterdi. Ona dedi ki, “Bak! Bunların tümünü senin yararın için yarattım, eğer iyi olursan.” Tanrı, onu bahçeye…

 • Yaratılış 2:14

  Üçüncü nehrin ismi Hidekel’dir; Asur’un doğusundan akar. Dördüncü nehir ise Perat’tır.   Üçüncü nehir, Dicle Nehri’dir, Bağdat yakınlarında Asur’un bir parçasını çevreler. Suları çok hafiftir ve çok hızlı akar. Suyunun akışının sesi çok uzaklardan duyulabilir.   Dördüncü nehir, içlerindeki en büyük nehirdir. Bu nehir, Kutsal Topraklar’ı çevreleyen Fırat Nehri’dir. Ancak, Daniel Kitabı’nda, Dicle Nehri “büyük nehir” (Daniel 10:4) olarak tanımlanır.…

 • Yaratılış 2:13

  İkinci nehrin ismi Gihon’dur. Tüm Kuş ülkesini çevreler.   İkinci nehir olan Gihon, Etiyopya topraklarını çevreler. Suları çalkantılıdır ve yüksek ses çıkarır.

 • Yaratılış 2:12

  O ülkenin altını [özellikle] iyidir. Orada [ayrıca] inciler ve değerli taşlar bulunur.   Bu nehrin kıyılarında değerli taşlar ve altın vardır. Altının yedi tane derecesi olduğu için, Tora, bu altının [en yüksek derece olan] “iyi altın” olduğunu belirtmektedir.77 NOTLAR: Bereşit Rabba.