Yaratılış 12:20

Paro onun [ Avram’ın ] üzerine adamlar görevlendirdi ve onu, karısı ve ona ait olan her şeyle birlikte gönderdi. Paro, Saray’ı almış olduğu Pesah Arefesi’nde Avram’a çok sayıda hediye vermişti. Şimdi ise Avram’ın onu affetmesi için daha çok sayıda hediye ve büyük miktarda para vermiştir. Tora sonra şöyle demektedir: “Avram, gerek sürü, gerek gümüş, gerekse…

Yaratılış 12:19

Neden onun kızkardeşin olduğunu söyledin ve ben de onu kendime eş olarak aldım? Şimdi – işte eşin! Al ve git!”. Paro, Avram’ı paylamaya devam etti: “Tüm sıkıntılarıma neden olan senin sözündü. Saray’ın kız kardeşin olduğunu söylediğin için, onu eşim olarak almaya ve senin gibi çocuklara sahip olmaya karar verdim. Bizim geleneğimize göre, çoğu çocuk annesinin…

Yaratılış 12:18

Paro, Avram’ı çağırttı ve “Nedir bu bana yaptığın?” dedi. “Onun eşin olduğunu neden bana söylemedin? Tanyeri ağarırken, Paro Avram’ı çağırttı ve ona, “Bana nasıl bir oynadın ki, onun eşin olduğunu bana söylemeyip, kız kardeşin olduğunu düşünmemi sağladın? Beni ve benim halkımı ölümcül tehlikeye attın? Elbette bir açıdan haklısın. Mısırlılar gerçekten de utanmazdır ve senin eşin…

Yaratılış 12:17

Tanrı, Avram’ın eşi Saray sebebiyle, Paro ve sarayını ciddi yaralarla vurdu. Hak ettiği biçimde, Paro üç yol ile cezalandırıldı:22 İlk cezası deri hastalığıydı. Bilinen 24 hastalık içerisinde en kötüsü Raatan (רָאתָן) (frengi?) olarak bilinen ve cinsel ilişkiyi çok zor haline getiren bir hastalıktı. Beyni de etkilemekte ve bu hastalığa tutulan kişi tamamen güçsüzleşmektedir. Kutsal Yazı’da…

Yaratılış 12:16

[Paro, Saray’ın] Uğruna, Avram’a iyi davrandı ve [Avram’ın] davar ve sığırı, [erkek] eşekleri, köleleri ve cariyeleri, dişi eşekleri ve develeri oldu. Tora’nın Saray nedeniyle Paro’nun Avram’a iyi davrandığını, karısını aldıkları için Avram’ın birçok hediye aldığını bize niçin anlattığı sorulabilir. Avram, Tanrı’nın sevdiğiydi – bu ve daha fazlasını böyle utanç verici bir olayın sonucunda değil, onurlu…

Yaratılış 12:14-15

Avram Mısır’a geldiği zaman, Mısırlılar, kadının çok güzel olduğunu gördüler. Paro’nun memurları onu [ Saray’ı ] gördüler ve onu Paro’ya övdüler. Kadın, Paro’nun sarayına alındı. Mısır’a geldiklerinde gümrükten geçmek zorunda kaldılar ve memurlar sandığın içeriğini sordu. Sandık ağırdı ve besbelli ki doluydu. Sandığı açmalarına izin vermektense, Avram istedikleri her gümrük vergisini ödeyeceğini söyledi. Gümrük şefi,…

Yaratılış 12:11-13

Mısır’a yaklaştıklarında, eşi Saray’a “Senin güzel görünümlü bir kadın olduğunun farkındayım” dedi. “Mısırlılar seni görünce, benim eşim olduğunu anlayıp beni öldürecek, seni ise hayatta bırakacaklardır. Lütfen kızkardeşim olduğunu söyle. O zaman senin uğruna bana iyi davranacaklardır ve senin sayende yaşamım kurtulacaktır”. Noah Peraşası’nda, Saray’ın güzelliği hakkında konuşmuştuk. Mısır’da insanlar güzel kadın görmeye alışık değildi. Tümü…

Yaratılış 12:10

BÖLÜM 2 Ülkede kıtlık başgösterdi. Avram, bir süre kalmak üzere Mısır’a indi; çünkü ülkedeki kıtlık ağırlaşmıştı. Avram, Kenaan ülkesindeyken, o bölgede çok sert bir kıtlık oldu ve Avram, Kutsal topraklar’dan ayrılıp, Mısır’a gitmek zorunda kaldı. Nomalde, başka bir yerde yaşamak için Kutsal Topraklar’dan ayrılmak yasaktır. Ancak açlık, en kötü felaketlerin arasındadır. Eğer Avram çok pahalı…

Yaratılış 12:9

Avram, sürekli güneye giderek yoluna devam etti. Avram sonra, Kutsal Topraklar’ın güneyine, miras olarak alması kararlaştırılmış olan Moriya Dağı ve Yeruşalayim’e doğru göç etmeye başladı. Nereye gittiyse orada yaklaşık bir ay kaldı ve başka bir şehre gitti. Yeruşalayim’e gelinceye kadar devam etti.80 Avram bir peygamber olmasına rağmen, Kutsal Topraklar’a gelinceye dek Tanrı’yı tecrübe etmedi veya…

Yaratılış 12:7-8

Tanrı Avram’a göründü ve “Bu ülkeyi, senin soyuna vereceğim” dedi. [Avram] Kendisine görünen Tanrı’ya, orada bir mizbeah inşa etti. [Avram] Oradan, Bet-El’in doğusundaki dağlara taşındı. Çadırını, batıdan Bet-El ile, doğudan Ay arasında kalacak şekilde kurdu. Orada Tanrı’ya bir mizbeah inşa etti ve Tanrı’ya İsmi’yle dua etti / Tanrı’yı İsmi’yle çağırdı. Avraam, Kenaan topraklarına girdiğinde Tanrı’ya bir…