• Yaratılış 11:32

  Terah’ın günleri 205 yıl oldu ve Terah Haran’da öldü. Bazı Tora tomarlarında, Haran kelimesi (חָרָן) Nun (נ) harfi ters olarak yazılmıştır. [Haran kelimesi öfke anlamına gelir] ve bu Avraam zamanına dek İlahi öfkenin dünyanın üzerinde olduğunu ima eder. Adam’dan Avraam’a kadar olan yirmi nesil Tanrı’yı öfkelendirmiş, üzerilerine Büyük Tufan ve ulusların ayrılması gibi felaketleri getirmişlerdir. Avraam ortaya çıktığında, dünya iyileşmeye…

 • Yaratılış 11:31

  Terah, oğlu Avram’ı, Aran’ın oğlu Lot’u ve gelini – Avram’ın eşi – Saray’ı aldı. Onlarla birlikte, Kenaan ülkesine gitmek üzere Ur Kasdim’den ayrıldı. Haran’a kadar geldiler ve orada yerleştiler. Bu noktada, Ur Kasdim’de gerçekleşmiş olan tüm hikayeyi aktaracağız. Avraam doğmadan önce, daha önce bahsedildiği gibi, Nimrod tüm medeni dünyayı yönetiyordu.8 Nimrod, Tanrı’ya olan temel inancı reddetmiş, kibiri o kadar fazlalaşmıştı…

 • Yaratılış 11:30

  Saray kısırdı; çocuğu yoktu. Aslında hem Avraam hem Sara, işleve sahip olan üreme organlarına sahip olmadan doğmuşlardı. Tora bize bu bilgiyi vermektedir ki, Yitshak’a sahip olmalarının -bunun yanında o zamanda Sara doksan yaşındaydı- ne kadar büyük bir mucize olduğunu anlayalım. Eğer Tora bizi sadece Saray’ın kısır olduğu konusunda bilgilendirmek isteseydi, “çocuğu yoktu” ifadesini eklemesine gerek yoktu. Bu, Sara’nın rahmi olmadan…

 • Yaratılış 11:26-29

  BÖLÜM 18   Terah, Avram’a, Nahor’a ve Aran’a baba olduğunda 70 yaşındaydı. Bunlar Terah’ın soyudur: Terah, Avram’a, Nahor’a ve Aran’a baba oldu. Aran’ın bir oğlu oldu – Lot. Aran, babası Terah henüz hayattayken, doğduğu yer olan Ur Kasdim’de öldü. Avram ve Nahor evlendiler. Avram’ın eşinin adı Saray’dı. Nahor’un eşinin adı Milka’ydı. [Milka,] Aran’ın – ki Milka ve Yiska’nın babasıdır –…

 • Yaratılış 11:24-25

  BÖLÜM 17   Nahor 29 yaşındayken bir oğlu oldu – Terah. Nahor, Terah doğduktan sonra 119 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.   Sekizinci nesil, 1849 yılında (M.Ö.1912) doğan Nahor’du. 148 yıl yaşadı ve 1997 yılında (M.Ö. 1764) öldü.

 • Yaratılış 11:22-23

  BÖLÜM 16   Serug 30 yaşındayken bir oğlu oldu – Nahor. Serug, Nahor doğduktan sonra 200 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.   Yedinci nesil, 1819 yılında (M.Ö. 1942) doğan Serug’du. 230 yıl yaşadı ve 2049 yılında (M.Ö. 1712) öldü.

 • Yaratılış 11:20-21

  BÖLÜM 15   Reu 32 yaşındayken bir oğlu oldu – Serug. Reu, Serug doğduktan sonra 207 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.   Altıncı nesil, 1787 yılında (M.Ö. 1974) doğan Reu’ydu. 239 yıl yaşadı ve 2026 yılında (M.Ö. 1735) öldü.    

 • Yaratılış 11:18-19

  BÖLÜM 14   Peleg 30 yaşındayken bir oğlu oldu – Reu. Peleg, Reu doğduktan sonra 209 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.   Beşinci nesil, 1757 yılında (M.Ö. 2004) doğan Peleg’di. 239 yıl yaşadı ve 1996 yılında (M.Ö. 1765) öldü. Bu yıl, Bölüm 9’da bahsedildiği üzere, Kule yapıcılarının cezalandırıldığı yıldı.

 • Yaratılış 11:16-17

  BÖLÜM 13   Ever 34 yaşındayken bir oğlu oldu – Peleg. Ever, Peleg doğduktan sonra 430 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.   Dördüncü nesil, 1723 yılında (M.Ö. 2038) doğan Ever’di. Büyük bir dahiydi ve Atalarımız’ın çalışmış olduğu akademiyi kurdu. Görecek olduğumuz gibi, Yaakov orada ondört yıl çalıştı. Ever, 464 yıl yaşadı ve 2187 yılında (M.Ö. 1574) öldü.

 • Yaratılış 11:14-15

  BÖLÜM 12   Şelah 30 yaşındayken bir oğlu oldu – Ever. Şelah, Ever doğduktan sonra 403 yıl yaşadı ve oğulları ve kızları oldu.   Üçüncü nesil, 1693 yılında (M.Ö. 2068) doğan Şelah’tı. [433 yıl yaşadı,] ve 2126 yılında (M.Ö. 1635) öldü.