Yaratılış 1:31

Tanrı yapmış olduğu her şeyi gördü; ve işte – çok iyiydi. Akşam oldu ve sabah oldu; altıncı gün.   Tora şimdi, Tanrı yarattığı her şeyin iyi olduğunu gördü fikrini yeniden belirtmektedir. “Tanrı iyi olduğunu gördü” ifadesi neredeyse her gün için kullanılmış olsa da, burada bu ifade tekrar edilmektedir. Bunun nedeni, yaratılış içerisinde zararlı olma potansiyeli…

Yaratılış 1:29-30

Tanrı “İşte – tüm yeryüzü üzerindeki tohum üreten her bitkiyi ve tohum üreten meyveleri olan her ağacı size verdim; sizin için yiyecek olacaklardır” dedi. “Yeryüzünün tüm vahşi hayvanlarına, gökyüzünün tüm kuşlarına ve yaşayan bir cana sahip olup yeryüzü üzerinde hareket eden her canlıya ise, yiyecek olarak tüm yeşil otları [verdim]”; ve öyle oldu.   Tora, şimdi Tanrı’nın Adam…

Yaratılış 1:28

Tanrı onları mübarek kıldı. Tanrı onlara “Verimli olun ve çoğalın. Yeryüzünü doldurun ve onu ele geçirin. Denizin balıklarına, gökyüzünün kuşlarına ve yeryüzü üzerinde hareket eden tüm hayvanlara hükmedin” dedi.   Tora, şimdi bize evlenme ve çocuk sahibi olma emrini vermektedir. Bir kişi Tanrı’dan korkuyorsa ve kendi ruhu ile ilgiliyse şimdi bahsedeceğimiz her şeye büyük dikkat…

Yaratılış 1:27

Tanrı adamı Kendi görüntüsünde yarattı. Onu Tanrı’nın görüntüsünde yarattı; onları erkek ve dişi olarak yarattı.   Tora, burada insanın yaratılışını sadece ana hatlarıyla belirtmektedir. Bu konu, sekinci bölümde ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Bu kısım, insan ile yaratılışın kalanı arasındaki ilişkiyi tarif etmektedir, böylece Tanrı’ya hizmet etmek için kalbini arıtarak nasıl davranacağını bilecektir.   İnsanın yaratılışı Tanrı’nın sonsuz bilgeliğini gösterir.20…

Yaratılış 1:26

Tanrı “Görüntümüzde ve benzeyişimizde insan yapalım. Denizin balıklarına, gökyüzünün kuşlarına, çiftlik hayvanlarına ve tüm yeryüzüne – ve yeryüzü üzerinde hareket eden tüm toprak hayvanlarına hükmetsin” dedi.   Bu ayeti dikkatli açıklamak lazımdır, çünkü kullanılan kelimeler çok şaşırtıcıdır. İnanmayanlar Tanrı’nın çoğul kişilikte kendini gösterdiğini iddia ederler ve bu ayeti de kendi iddialarına kanıt olarak sunarlar, çünkü;…

Yaratılış 1:25

Tanrı [böylece] vahşi yeryüzü hayvanı türlerini, çiftlik hayvanı türlerini ve toprakta hareket eden hayvan türlerini yaptı; Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.   Bir çok türde hayvan vardır; bunların bazıları keçi gibi küçük, diğerleri fil gibi büyüktür. Yırtıcı hayvanlar arasında da sivri fare ile aslan arasında olana benzer bir zıtlık vardır. Aynı zamanda, yılan ve karınca…

Yaratılış 1:24

BÖLÜM 6  Tanrı “Yeryüzü her bir canlı türünü – her türde çiftlik hayvanını, toprak hayvanını ve vahşi yeryüzü hayvanını çıkarsın” dedi; ve öyle oldu.   Altıncı günde, Tanrı yerden tüm evcil ve vahşi hayvanların yanı sıra sürüngenler, akrepler ve sinekler gibi diğer kara yaratıklarının yaratılmasını buyurdu. Her türden bir çift yaratıldı.

Yaratılış 1:22-23

Tanrı onları “Verimli olun ve çoğalın; denizlerin sularını doldurun; uçucular da yeryüzünde çoğalsınlar” diyerek mübarek kıldı. Akşam oldu ve sabah oldu; beşinci bir gün.   Kuşlar karada yaşar ve çocuklarını orada büyütürler. Tanrı’nın isteği buydu.   Tanrı’nın yaratmış olduğunu kutsadığı ilk gün bu gündür. Bunun nedeni, her yaratıktan iki tane -daha fazla değil- erkek ve…

Yaratılış 1:21

Tanrı [böylece] büyük deniz canavarlarını, [ayrıca] sular içinde kaynaşan, sürünen her bir canlı türünü ve kanatlı her bir uçucu canlı türünü yarattı; Tanrı bunun iyi olduğunu gördü.   Tora, bize bu günde Tanrı’nın her türlü şekle sahip, erkek ve dişi, tüm türdeki balıkları yarattığını söyler. Yunanlıların binlerce mil uzunluğa sahip balıklarla ilgili efsaneleri vardır.5  …

Yaratılış 1:20

BÖLÜM 5 Tanrı “Su, canlı sürüleriyle kaynasın ve yeryüzü üzerinde uçucular, gökyüzü kubbesinin yüzünde uçsunlar” dedi.   Beşinci gün, Tanrı tüm uçan yaratıkları yarattı. Bilginler arasında, uçan yaratıkların nasıl yapıldığına dair iki görüş vardır. Bazıları, balıklar gibi sudan yaratıldıklarını söyler. Balıklarda suyun etkisi daha güçlüdür ve suda yaşarlar.1 Kuşlar, öte yandan hava elementini de içerir,…