• Yaratılış 13:8-9

  Avram Lot’a “Seninle aramda ve benim çobanlarımla seninkiler arasında lütfen sürtüşme olmasın” dedi. “Ne de olsa biz kardeş kişileriz. İşte tüm ülke önünde. Lütfen benden ayrıl. Sola gidersen sağa, sağa gidersen sola gideceğim”. Sonra Avram, Lot’tan ayrılmaya karar verdi. Bu kararının dört nedeni vardı: Avraam, yerli halkın kendisinin ve Lot’un ne kadar çok hayvana sahip olduğunu görüp, onları kovmaları ya…

 • Yaratılış 13:7

  Avram’ın sürü çobanları ile Lot’unkiler arasında sürtüşme başgösterdi. Kenaaniler ve Periziler bu dönemde ülkede oturuyorlardı. Avram ve Lot, amca ve yeğenlerdi ve çok sayıda çiftlik hayvanına sahiptiler. Birlikte kalmaları sıkıntılı olsa da Avram Lot’u terk etmedi. Ancak Lot, çobanları gibi kötüydü ve bir çekişmeyi ateşlediler. Yukarıda, Noah Peraşası’nda, Avram ve Saray’ın kısır olduklarını ve çocuk sahibi olamadıklarını yazmıştık. Ayrıca, Tanrı’nın…

 • Yaratılış 13:5-6

  Avram’a eşlik eden Lot’un da davar, sığır ve çadırları vardı. Birlikte oturma konusunda ülke onları [ Avram ve Lot’u ] taşıyamadı. Servetleri öylesine çoktu ki, birlikte oturamadılar. Bir tane Lot olmasına rağmen Tora, “Avram’a eşlik eden Lot” hakkında konuştuğunu belirtmektedir. Bu şekilde Tora, Lot’un sahip olduğu servete ve onura layık olabilmesinin tek nedeninin Avram’a eşlik ediyor olması olduğunu bildirmektedir. Avram’a…

 • Yaratılış 13:1-4

  YARATILIŞ 13 Avram, eşi ve sahip olduğu her şeyle birlikte, yanında Lot da olmak üzere, Mısır’dan Negev yönünde yukarı doğru çıktı. Avram, gerek sürü, gerek gümüş, gerekse de altın açısından çok yüklüydü/zengindi. Yolculuklarına Negev’den Bet-El’e kadar devam etti; çadırının başta bulunduğu, Bet-El ve Ay arasındaki yere kadar [gelerek] ilk seferde mizbeahı yapmış olduğu yere [ulaştı]. Avram orada Tanrı’ya İsmi’yle dua…

 • Yaratılış 12:20

  Paro onun [ Avram’ın ] üzerine adamlar görevlendirdi ve onu, karısı ve ona ait olan her şeyle birlikte gönderdi. Paro, Saray’ı almış olduğu Pesah Arefesi’nde Avram’a çok sayıda hediye vermişti. Şimdi ise Avram’ın onu affetmesi için daha çok sayıda hediye ve büyük miktarda para vermiştir. Tora sonra şöyle demektedir: “Avram, gerek sürü, gerek gümüş, gerekse de altın açısından çok yüklüydü”…

 • Yaratılış 12:19

  Neden onun kızkardeşin olduğunu söyledin ve ben de onu kendime eş olarak aldım? Şimdi – işte eşin! Al ve git!”. Paro, Avram’ı paylamaya devam etti: “Tüm sıkıntılarıma neden olan senin sözündü. Saray’ın kız kardeşin olduğunu söylediğin için, onu eşim olarak almaya ve senin gibi çocuklara sahip olmaya karar verdim. Bizim geleneğimize göre, çoğu çocuk annesinin erkek kardeşine benzer.” Tora bu…

 • Yaratılış 12:18

  Paro, Avram’ı çağırttı ve “Nedir bu bana yaptığın?” dedi. “Onun eşin olduğunu neden bana söylemedin? Tanyeri ağarırken, Paro Avram’ı çağırttı ve ona, “Bana nasıl bir oynadın ki, onun eşin olduğunu bana söylemeyip, kız kardeşin olduğunu düşünmemi sağladın? Beni ve benim halkımı ölümcül tehlikeye attın? Elbette bir açıdan haklısın. Mısırlılar gerçekten de utanmazdır ve senin eşin olduğunu bilselerdi onu alabilmek için…

 • Yaratılış 12:17

  Tanrı, Avram’ın eşi Saray sebebiyle, Paro ve sarayını ciddi yaralarla vurdu. Hak ettiği biçimde, Paro üç yol ile cezalandırıldı:22 İlk cezası deri hastalığıydı. Bilinen 24 hastalık içerisinde en kötüsü Raatan (רָאתָן) (frengi?) olarak bilinen ve cinsel ilişkiyi çok zor haline getiren bir hastalıktı. Beyni de etkilemekte ve bu hastalığa tutulan kişi tamamen güçsüzleşmektedir. Kutsal Yazı’da bahsedilen “ciddi yara” budur. İkinci…

 • Yaratılış 12:16

  [Paro, Saray’ın] Uğruna, Avram’a iyi davrandı ve [Avram’ın] davar ve sığırı, [erkek] eşekleri, köleleri ve cariyeleri, dişi eşekleri ve develeri oldu. Tora’nın Saray nedeniyle Paro’nun Avram’a iyi davrandığını, karısını aldıkları için Avram’ın birçok hediye aldığını bize niçin anlattığı sorulabilir. Avram, Tanrı’nın sevdiğiydi – bu ve daha fazlasını böyle utanç verici bir olayın sonucunda değil, onurlu bir biçimde alabilirdi. Tanrı gerçekte…

 • Yaratılış 12:14-15

  Avram Mısır’a geldiği zaman, Mısırlılar, kadının çok güzel olduğunu gördüler. Paro’nun memurları onu [ Saray’ı ] gördüler ve onu Paro’ya övdüler. Kadın, Paro’nun sarayına alındı. Mısır’a geldiklerinde gümrükten geçmek zorunda kaldılar ve memurlar sandığın içeriğini sordu. Sandık ağırdı ve besbelli ki doluydu. Sandığı açmalarına izin vermektense, Avram istedikleri her gümrük vergisini ödeyeceğini söyledi. Gümrük şefi, “Belki de sandık altın kaplarla…