Yaratılış 15:9-10

[Tanrı] Ona “Benim için üç düve, üç keçi, üç koç, bir kumru ve bir güvercin yavrusu al” dedi. [Avram] Tüm bunları aldı; ortalarından ikiye ayırdı ve her yarımı diğerinin karşısına yerleştirdi. Kuşları ise ayırmadı. Tüm Kenaan ülkesinin Avram’a ait olacağı konusunda güvence vermek için, Tanrı ona bir işaret verdi. Bu işaret “Parçalar arası antlaşmadır” (Berit…

Yaratılış 15:8

“Ey Tanrı Aşem!” dedi [Avram]. “Burayı gerçekten miras edineceğimi nasıl bilebilirim?” Avram şöyle dedi, “Evren’in Efendisi, soyumdan gelenler günah işlerse ne olacak? Onlara Büyük Tufan’da yok edilen veya Babil Kulesi’ni yapan nesilere yaptığının aynısını mı yapacaksın?” “Bu konuda endişelenme” diye yanıtladı Tanrı. “Ama, hangi liyakatları nedeniyle Kutsal Topraklar’da kalmaya devam edecekler?” “Bana sundukları korbanların sağladığı…

Yaratılış 15:7

[Tanrı] Ona “Ben seni, sana bu toprakları miras edinmen için vermek üzere Ur Kasdim’den çıkaran Tanrı’yım” dedi. Tanrı, Avram’a güvence vererek, “Özellikle sana Kenaan topraklarını verebilmek için seni Ur Kasdim’den çıkardım.”36 NOTLAR: 36. Ramban

Yaratılış 15:6

[Avram] Tanrı’ya inandı ve [Tanrı] bunu onun adına bağış/hayır saydı. Avram, çocuklarının olacağına emindi, çünkü Tanrı’nın mesajına inanıyordu. Ancak bu noktada sorabileceğimiz önemli bir soru vardır. Yukarıda, Avram ortak mallarını Lot ile paylaştığında Tora, Tanrı’nın Avram’a şöyle söylediğini aktarır, “Çünkü gördüğün tüm bu ülkeyi sonsuza kadar sana ve soyuna vereceğim” (Yaratılış 13:14-15). Tanrı sonra şöyle…

Yaratılış 15:2-5

Avram “Ey Tanrı Aşem!” dedi. “Çocuksuz olmaya devam ettiğim sürece bana ne vereceksin ki? Evimin tek varisi Şam’lı Eliezer!”. Avram devam etti: “İşte, bana çocuk vermedin. Bana ait olanı, evimdeki biri miras alacak”. Birden, Tanrı’nın Sözü ona geldi: “Mirasçın o olmayacak!” dedi. “Sana ait olanı, senin vücudundan çıkacak biri miras alacak”. [Tanrı] Onu dışarı çıkardı…

Yaratılış 15:1

YARATILIŞ 15.BÖLÜM BÖLÜM 4 Bu olaylardan sonra, Tanrı’nın Sözü, Avram’a bir vizyonla geldi: “Korkma Avram” dedi. “Ben sana kalkanım. Ödülün çok büyüktür” Tora bize bu büyük savaştan sonra Avram’ın, Tanrı’nın ona “Korkma. Ben senin kalkanın ve koruyucun olacağım. Ödülün çok büyük olacak” dediği bir peygamberlik vizyonu gördüğünü söyler. Bu sorgulanabilir. Avram neden korksun ve Tanrı’nın…

Yaratılış 14:22-24

Avram, Sedom kralına “Elimi Yüce Tanrı Aşem’e – göklerin ve yeryüzünün Sahibi’ne – kaldırdım!” dedi. “Ne bir iplik, ne de ayakkabı bağı! Sana ait olan hiçbir şeyi almayacağım! ‘Avram’ı ben zengin ettim’ diyemeyeceksin. Tek istisna, gençlerin yedikleri ve benimle birlikte giden adamların – Aner, Eşkol ve Mamre’nin – paylarıdır. Onlar kendi paylarını alsınlar” Avram, bir…

Yaratılış 14:21

Sedom kralı, Avram’a “İnsanları bana ver, serveti kendine al” dedi. Sedom kralı, Avram ile Malkitsedek’ten önce karşılaşmış olsa da, bir şey isteme cesaretine sahip değildi. Avram kendi çabasıyla savaşı kazanmıştı ve Sedom kralı Avram’ın hiçbir şeyi geri vermeye razı olmayacağını düşündü. Ama, Avram’ın tüm ganimetinin onda birini vererek göstermiş olduğu cömertliği görünce, o da bir…

Yaratılış 14:18-20

Şalem Kralı Malkitsedek ekmek ve şarap çıkardı. O, Yüce Tanrı’ya rahipti. Onu [ Avram’ı ] mübarek kıldı ve “Avram, göklerin ve yeryüzünün Sahibi Yüce Tanrı’ya mübarek olsun” dedi. [Sonra Avram’a] “Ve düşmanını eline teslim eden Yüce Tanrı, Mübarek’tir” [dedi. Avram, Malkitsedek’e] Her şeyden Maaser verdi. [Malkit-sedek, Noah’ın oğlu Şem’den başkası değildir. Salem (veya Şalem שָׁלֵם)…

Yaratılış 14:17

Kedorlaomer ve yanındaki diğer krallara karşı zaferinden döndükten sonra, Sedom kralı onu karşılamak üzere Şave Vadisi’ne (yani Kral Vadisi) çıktı. Avram evine dönerken yolda Sedom Kralı onu karşılamaya çıktı ve övünerek, “Nasıl ki sen Ur Kasdim’de alevli fırından kurtulduydsan, ben de düşmüş olduğum katran çukurundan kurtuldum. Diğer krallar tarafından yenilgiye uğratılsam da, bu durum mucizeyi…